Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Nyheder
Aktiviteter
Projektbeskrivelse
Delprojektleder
Mål
Milepæle
Resultater

Koordinering af offshore uddannelser

Koordinering og udvikling af offshore energiuddannelser skal understøtte Sydvestjyllands position som et kraftcenter for de uddannelser, der retter sig mod energisektoren

 

Sigurd Bløndal         
sb@AMU-Vest.dk

Tlf.nr.: +45 79 14 03 22
                                     

  

Historien bag
Esbjerg har i mange år været Danmarks offshore by nr. 1 i kraf af olie- og gasindvindingen i Nordsøen. Men fra at være koncentreret omkring olie og gas er energisektoren i dag meget andet, og behovet for uddannelsestilbud har forandret sig.

Det er forudsætningen for en konkurrencedygtig offshoreindustri, at uddannelserne matcher virksomhedernes behov. Det er derfor nødvendigt i højere grad at afstemme udbud og efterspørgsel, så Sydvestdanmark også kan tilbyde uddannelser rettet mod offshore energiformer som f.eks. vind- og bølgeenergi - ikke mindst for at sikre danske virksomheders konkurrenceevne på et globalt marked.

Hvad vil vi opnå?
Dette projekt skal bane vejen for koordinering og udbygning af udbuddet af uddannelser, så regionen er i stand til at dække behovet for uddannelser på alle niveauer i offshoreindustrien, fra ungdomsuddannelser til universitetsniveau.

Sydvestdanmark skal udvikles til at være kraftcenter inden for viden, uddannelse og forskning på alle uddannelsesniveauer inden for offshore energi. Kraftcentret skal sikre et uddannelsesniveau, som giver danske studerende og virksomheder de nødvendige kompetencer på et globalt og konkurrencepræget marked.

Hvad kommer der til at ske?
Uddannelsesinstitutioner, der i forvejen udbyder offshore uddannelser, styrkes ved at koordinere udbuddet af uddannelser mellem virksomheder, brancheorganisationer og uddannelsesinstitutioner.

Samtidig iværksættes en række tiltag:

 • Opbygning af en tænketank/uddannelsesråd for offshore energiuddannelser.
 • Udvikling af nye og flere typer uddannelser.
 • Internationalisering af udbuddet af uddannelser.
 • Tættere samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner.
 • Etablering af et tværgående rådgivningsenhed, som skal kunne rådgive virksomheder om uddannelsestilbud og -muligheder.

Projektledelse

 • AMU-Vest.

Projektpartnere

 • Esbjerg Handelsskole.
 • Erhvervsakademi SydVest.
 • EUCVest.
 • Tønder Handelsskole.
 • Syddansk Universitet Esbjerg.
 • Esbjerg Institute of Technology – Aalborg Universitet.