Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Nyheder
Aktiviteter
Projektbeskrivelse
Delprojektleder
Mål
Milepæle
Resultater

Offshore vindsektoren - forskning

Delprojekt med fokus på fortsat styrkelse af den del af offshoreindustrien, som beskæftiger sig med udvikling og udnyttelse af havvindmøller

  Svend Ole Madsen
som@sam.sdu.dk

Tlf.nr.: +45 65 50 15 12

 

Historien bag
Danmark har siden 1990erne været verdens førende nation, når det gælder udnyttelse af vindenergi på havet, men branchen står over for stigende, international konkurrence. De seneste år har flere andre europæiske lande satset på vindenergi, og delprojektet Offshore vindsektoren – forskning skal bidrage til at fastholde og styrke danske virksomheders position på markedet for havvindmøller.

Hvad vil vi opnå?
Delprojektet Offshore vindsektoren – forskning skal bane vejen for en undersøgelse af, hvordan hele industrien kan få andel af et voksende internationalt marked. Det skal ske gennem analyser og beskrivelser af branchen. Derved opnås der også forståelse for, hvordan nye klynger – eksempelvis klyngen inden for sikkerhed, sundhed og miljø – kan udvikles til gavn for branchens udvikling.

Konklusionerne fra delprojektet skal blandt andet være med til at formulere indsatsområder, som skal styrke underleverandørerne i branchen og gøre bestående virksomheder mere konkurrencedygtige på et internationalt marked. Desuden skal der i samarbejde med virksomheder med interesse i at levere til offshoresektoren udvikles modeller for, hvordan nye virksomheder bliver attraktive for branchen.

Hvad kommer der til at ske?
Delprojektet Offshore vindsektoren – forskning er opdelt i fire overordnede aktiviteter:

 • Fremhævelse af, hvilke makroøkonomiske forhold som har afgørende indvirkning på branchens udvikling.
 • Beskrivelse af væsentlige træk af den struktur, der kendetegner branchen.
 • Analyse af logistiske og samarbejdsmæssige processer med henblik på at kunne pege på branchens udviklingsmuligheder.
 • Bidrage til at udvikle både eksisterende og nye virksomheder i offshore vind branchen.

På baggrund af de fire overordnede aktiviteter vil det være muligt i samarbejde med konkrete virksomheder at arbejde med udvikling af disses forretningsmodeller. Overordnet vil delprojektets resultater blive omtalt på konferencer og i internationale tidsskrifter.

Projektledelse

 • Syddansk Universitet.

Projektpartnere

 • Offshore Center Danmark.
 • Siemens Wind Power.
 • DONG Energy.
 • Vattenfall.
 • A2SEA.
 • Hytor.
 • Rømø havn.
 • Udvalgte virksomheder, institutioner og organisationer.