Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Nyheder
Aktiviteter
Projektbeskrivelse
Delprojektleder
Mål
Milepæle
Resultater

Substitution af materialer offshore

Substitution af materialer offshore er et projekt, som fokuserer på, hvordan offshoreindustrien kan arbejde med nye, innovative materialer

Bente Nedergaard Christensen
bnc@plastcenter.dk

Tlf.nr.: +45 36 97 36 00
Direkte: +45 36 97 36 03

 

Historien bag
Offshoreindustrien bruger store mængder stål til produktions- og beboelsesplatforme, rørledninger og andre installationer på Nordsøen. Stigende priser på stål og det faktum, at stål er tungt og korroderer i kontakt med havvand, har betydet en øget interesse for at finde andre materialer. Ved at erstatte stål med andre, lettere materialer, kan offshoreindustrien spare penge og besvær, ligesom det er muligt at nedbringe energiforbruget på den enkelte offshoreinstallation.

Substitution af materialer offshore er en overbygning på projektet Plastkompositter som konstruktionsmateriale til offshore olie og gas installationer, et udviklingsprojekt skabt af Offshore Center Danmark i samarbejde med Plast Center Danmark. Projektet synliggjorde en række fordele ved anvendelse af plastkompositter som supplement til stål og andre metaller.

Hvad vil vi opnå?
Målet er at finde frem til materialer, som er særligt velegnede til konstruktion af offshoreinstallationer som erstatning for stål eller som supplement til stål. Projektets deltagere med Plast Center Danmark i spidsen afdækker de områder, hvor nye materialer kan være en fordel.

Hvad kommer der til at ske?
Der vil blive foretaget en analyse, som skal afklare og beskrive hindringer og muligheder for at anvende plastmaterialer i offshoreindustrien.

Resultaterne fra analysen vil blive samlet i en rapport, og der sættes en række initiativer i gang.

 • På baggrund af rapportens konklusioner vil der blive udpeget en række områder, hvor det vil være særlig relevant at arbejde med plastmaterialer som supplement til stål. Der stilles konkrete forslag til områder, hvor plast kan erstatte eller supplere traditionelle materialer.
 • Udvalgte virksomheder og organisationer fra plastindustrien inviteres til at deltage i den videre udvikling af plastmaterialer som forretningsområde.
 • For at få en systematisk afdækning af mulige materialer vil der i projektet blive foretaget materialevalg på baggrund af en konkret defineret materialevalgsprocedure.
 • Hereftefter følger design og udvikling af prototype samt test- og installationsfaser. Dette vil ske i tæt samarbejde mellem Plast Center Danmark og de enkelte partnere i delprojektet.
 • For at verificere og dokumentere de valgte plastmaterialers egenskaber, vil der i projektperioden blive udført sammenlignende tests mellem traditionelle materialer og plastmaterialerne.
 • Der arrangeres temamøder og workshops samt et afsluttende seminar med opsamling af erfaringer fra projektet.

For at inddrage den seneste forskning i projektet vil en eller flere forskere med speciale i plast og polymere materialer fra Esbjerg Institute of Technology – Aalborg Universitet blive involveret i projektarbejdet.

Projektledelse

 • Plast Center Danmark.

Projektpartnere

 • Esbjerg Institute of Technology – Aalborg
 • Universitet, Offshore Center Danmark
 • Mærsk Olie og Gas
 • Semco Maritime
 • Energinet.dk
 • Wave Star
 • Hi-Con
 • Davinci Development
 • Vink Plast
 • Dansk Polyglas
 • House of Composites