Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Nyheder
Aktiviteter
Projektbeskrivelse
Delprojektleder
Mål
Milepæle
Resultater

Aktiviteter

BUREAU VERITAS i spidsen for udvikling af nye intrædelsesmetoder til Olie & Gas industrien for danske leverandører.

Den 1. marts 2010 nedsatte Bureau Veritas en udviklingsgruppe med ingeniør Ivan Mikkelsen som tovholder. Frem til oktober 2010 analyseres og afklares hvilke formelle og uformelle krav operatører Olie & Gas sektoren har til deres leverandører, forud eventuelle godkendelse som leverandør. Desuden undersøges hvilke metoder og værktøjer der kan medvirke til at gøre indtrædelsen på dette store marked lettere for Danske leverandører. Udviklingsteamet i Bureau Veritas omfatter omkring 8 eksperter med hver deres force inden for kvalificering og certificeringsområdet.    

Bureau Veritas er en af verdens største virksomheder inden for inspektion, klassificering, rådgivning og certificering.
Kernekompetencene omfatter fx kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og social ansvarlighed og hjælper virksomheder til fastholde og udvikle deres brands, værdier og forretning. Bureau Veritas har 39.000 medarbejdere på 900 kontorer og laboratorier i 140  lande. 

FORCE TECHNOLOGY er med på sidelinjen og får til opgave at afprøve de udviklede metoders anvendelighed i udvalgte virksomheder. Her er det ingeniør Jens-Ulrich Hansen der bliver tovholder og implementeringsprocessen starter i løbet af efteråret. Efter en kort evaluerings- og tilpasningsfase vil vejledningsforløbene for alvor starte i begyndelsen af 2011. Erhvevskontorerne i Varde, Esbjerg, Vejen og DS Håndværk & Industri hjælper til omkring vejledningsforløb der, sammen med FORCE, skal bringe en række virksomheder i stilling til dette enorme marked.  

FORCE Technology fokuserer på produkt- og konceptudvikling, design, produktionsoptimering samt drift og vedligehold af industrielle anlæg inden for en lang række områder som fx pptimering og automatisering af produktion og processer, materialeanvendelse, Inspektion, prøvning, kalibrering, verifikation og certificering. FORCE har mere end 60 års erfaring omkring kvalificering, certificering og afprøvninger.

10 virksomheder er valgt som projektdeltager. De har alle gennemført en kompetencescreening for at få afklaret hvor virksomheden med fordel kan udvikle kompetencer i forhold til at kunne kvalificerer sig yderligere som leverandør til Offshore olie og gassektoren, på baggrund af branchens krav. Hvilke virksomheder der er udvalgt fremgår af projektets værktøjsportal, se mere...  

Ny værktøjsportal præsenteres på årskonferencen den 3. maj 2011 i Vejen. Formålet med portalen er at samle viden og erfaringer omkring delprojekt Offshore Supply og samtidig give virksomheder mulighed for at foretage en let og interaktiv selvevaluering. Resultatet giver virksomheden et fingerpeg på om den er kvalificeret som leverandør til Offshore olie og gassektoren. Der tages naturligvis forbehold for resultatet da der er tale om et udviklingsprojekt der først afsluttes i 2013. Vi modtager gerne indput til forbedringer. Prøv en selvevaluering her...  www.offshore-supply.dk


13-12-2011
Få andel i fremtidens ordremuligheder som leverandør til den internationale offshore industri
Potentialet i den internationale offshoreindustri er stort. Vil din virksomhed have en del af dette marked kan erhvervsinitiativet Offshore Supply være indgangen til at iværksætte eller udvikle din virksomheds muligheder.
Læs mere
22-06-2011
Netværk etableret for pilotvirksomheder
Pilotvirksomhederne på det første netværksmødet var enige om at emnet "Forretningsudvikling" skal prioriteres.
Læs mere
10-02-2011
Kursus for konsulenter (projektpartnere)
Den 10. februar 2011 gennemfører Bureau Veritas og FORCE et kursus i anvendelsen af Kompetencehjulet
Læs mere
09-10-2010
OFFSHORE SUPPLY WORKSHOP
Vil du være spydspids i jagten på ordrer i olie- og gas sektoren?
Læs mere