Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Projektleder
De 5 delprojekter
Partnere

De 5 delprojekter

 

  Offshore Supply
Delprojektet har fokus på udvikling af små og mellemstore virksomheder inden for Offshore Olie & Gas. Der vil blive arbejdet på at mindske virksomhedernes barrierer i forhold til at levere til branchen. Udvikling af templates, netværk m.m. i forhold til certificering, kvalitet, jura, kontraktforhold, ledelse og strategi m.m. Delprojektet har et budget på 7,6 mill. kr. og ledes af Offshore Center Danmark i samarbejde med Business Kolding.
Gå til delprojektet
     
  Substitution af materialer offshore
Delprojektet har fokus på substitution af materialer offshore.
En screeningsrapport har vist, at en række polymer materialer med fordel kan erstatte traditionelle materialer.
Polymer materialer er lettere, korroderer ikke og kan derfor give besparelser i størrelsesordenen ½ mia. kr. Delprojektet har et budget på 5,3 mill. kr. og ledes af Plast Center Danmark.
Gå til delprojektet
     
  Koordinering af offshore uddannelser
Delprojektet fokuserer på opbygning af et uddannelsesmiljø i området, der kan understøtte virksomhederne. Med udgangspunkt i virksomhedernes behov etableres et samarbejde på tværs af institutionerne. Rådgivningsenhed, internationalisering af uddannelser og én indgang til uddannelserne vil være konkrete tiltag, der arbejdes med. Delprojektet har et budget på 4,5 mill. kr. og ledes af AMU Vest.
Gå til delprojektet
     
  Rekruttering og profilering
Delprojektet fokuserer på rekruttering af fremtidens medarbejdere til offshorebranchen. Uddannelsesteams, fokus på folkeskolen og ungdomsuddannelserne virtuel læring m.m er nogle af fokusområderne. Delprojektet har et budget på 4,9 mill. kr. og ledes af Esbjerg Institute of Technology.
Gå til delprojektet
     
  Offshore vindsektoren - forskning
Delprojektet fokuserer på udvikling af offshore vindsektoren.
Der arbejdes med dokumentation af makroøkonomiske forhold, muligheder og barrierer ift. videnoverførsel i og mellem klynger, værdikædeanalyse m.m. Der indgår desuden ansættelse af ph.d og nedsættelse af følgegruppe med virksomheder fra sektoren, der sikrer relevans. Projektet har et budget på
8,9 mill. kr. og ledes af Syddansk Universitet Esbjerg.
Gå til delprojektet