Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Nyheder
Aktiviteter
Projektbeskrivelse
Delprojektleder
Mål
Milepæle
Resultater

Delprojektleder

 

 

AMU Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306
6705 Esbjerg
Tlf.nr: +45 79 14 03 22
www.amu-vest.dk

Sigurd Bløndal
sb@amu-vest.dk

Tlf.nr.: +45 79 14 03 22

AMU-Vest er en af regionens største udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser. I 2008 var der 18.382 kursister på AMU Vest og der opleves en stærk stigende kursusaktivitet i første halvår af 2009.

Som en væsentlig del af AMU-Vest´s aktiviteter er offshore energisektoren, med kurser inden for: Kran, anhugning, rigning, stillads, overflade-behandling, faldsikring og højderedning, certifikatsvejsning, arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed.

AMU-Vest betjener såvel leverandører som underleverandører til sektoren. AMU-Vest gennemfører årligt ca. 700 besøg hos regionens virksomheder og organisationer og har herigennem opbygget en række samarbejdsrelationer til branchen. AMU-Vest, som er en selvejende institution, har en betydelig erfaring med forsøgs- og udviklingsprojekter fra EU-projekter, TUP projekter i regi af undervisningsministeriet, regionale projekter, og udviklingsprojekter for de enkelte efteruddannelsesudvalg. Erfaringerne her dækker ikke blot projektudførelse men også erfaringer med spredning af resultater.

Det er væsentligt, at uddannelsesinstitutioner samarbejder om at dække offshore energisektorens uddannelsesbehov, idet de forskellige institutioner tilbyder uddannelse på alle niveauer og samtidig kan projektet lette virksomhedernes adgang til uddannelse.