Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Nyheder
Aktiviteter
Projektbeskrivelse
Delprojektleder
Mål
Milepæle
Resultater

Delprojektleder

Plast Center Danmark

 

Plast Center Danmark
Niels Bohrs Vej 6
6700 Esbjerg
Tlf.nr.: +45 36 97 36 00
www.plastcenter.dk

Bente Nedergaard Christensen
bnc@plastcenter.dk

Tlf.nr.: +45 36 97 36 00
Direkte: +45 36 97 36 03

Ledelsen af projektet varetages af Plast Center Danmark, som gennem de seneste 6 år har fungeret som omdrejningspunktet i et videns og kompetencemiljø for plast- og polymerområdet, hvor centret har søgt at formidle den seneste viden og de nyeste forskningsresultater til centrets målgruppe. Målgruppen udgøres af virksomheder såvel indenfor som udenfor plastbranchen, som beskæftiger sig med plast- og polymermaterialer eller som påtænker at gøre det.

Endvidere har centret i kraft af sin ekspertviden løst virksomhedsopgaver omfattende rådgivning, udvikling, analyser og prøvninger samt tilbudt efter- og videreuddannelse af medarbejdere på alle niveauer indenfor plast- og polymerområdet.

Sidst men ikke mindst, opnåede centret i 2008 anerkendelse fra Videnskabsministeriet og fra Region Syddanmark som facilitator for innovationsnetværket PlastNet. Endvidere er Plast Center Danmark udpeget af Region Syddanmark som facilitator for plastklyngen i Region Syddanmark.

Plast Center Danmark har til huse i Forsknings- og Udviklingsparken Vest i Esbjerg. Derudover har Plast Center Danarm købt sig adgang til undervisningsauditorier samt kemi- og materialeprøvningslaboratorier på Aalborg Universitet Esbjerg, som er beliggende lige ved siden af Forsknings- og Udviklingsparken.