Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Nyheder
Aktiviteter
Projektbeskrivelse
Delprojektleder
Mål
Milepæle
Resultater

Delprojektleder

Syddansk Universitet (SDU)

 

Syddansk Universitet
Niels Bohrs Vej 9 - 10
DK-6700 Esbjerg
Tlf.nr.: +45 65 50 10 00
www.sdu.dk

Svend Ole Madsen
som@sam.sdu.dk

Tlf. nr.: +45 65 50 15 12

Syddansk Universitet varetager projektledelsen i delprojektet. Til delprojektet tilknyttes en projektkoordinator, som refererer til de samlede projekters overordnede projektledelse og styregruppe. Derudover udpeger Syddansk Universitet 4 aktivitetsansvarlige, der sammen med projektkoordinatoren er ansvarlige for delprojektets fremdrift.

Til delprojektet er der tilknyttet en referencegruppe, hvis primære opgave er at følge delprojektet på en konstruktiv kritisk måde. De foreløbige inputs fra gruppen har allerede været særdeles værdifulde i forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen. Sammensætning af referencegruppen kan ændres efter behov.

Delprojektet gennemføres af forskere med anerkendte kompetencer indenfor relevante områder. Derudover vil der blive ansat en Ph.d. studerende, som bidrager med forskningsmæssige aktiviteter; en forskningsassistent, som bidrager med udredning og analysearbejde og 2 studentermedhjælpere, som bidrager med informationsbehandling

Delprojektet vil endvidere samarbejde og koordinere med Torben Damgaard fra CESFO i Kolding.

Endvidere vil delprojektet blive understøttet af relevante administrative ressourcer på Syddansk Universtitet ligesom der vil skulle trækkes på konsulentydelser (ex. juridiske problemstillinger) til udredning af specifikke forhold.