Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    

Årskonference - Muligheder og udfordringer for Offshore industrien

Tilbage

03-05-2011

Fremtidige muligheder og udfordringer for den danske offshore olie- og gas sektor, er nogle af emnerne du kan høre mere om.

På konferencen vil du få informationer om hvordan leverandører kan kvalificere sig til offshore industrien olie og gas.   

Udfordringen for underskoven af faktiske og potentielle leverandører til værdikæden inden for olie- gasproduktion er bl.a., at kravene til dokumentation og certificering er meget høje. Sikkerhed, sundhed og miljø spiller en central rolle i offshoresektoren, hvilket på den ene side skaber adgangsbarrierer i form af krav til dokumentation og certificering. På den anden side skaber kravene også markedsmuligheder for specialiserede underleverandører, som enten direkte leverer rådgivning inden for sikkerhed, sundhed og miljø, eller som markedsfører sig ved at have høje standarder inden for sikkerhed, sundhed og miljø i deres vareleverancer.

Der er betydelige danske leverandører af diverse metal og stålkonstruktioner samt el-tekniske systemer. Fælles for de fleste af de danske underleverandører til offshore olie- og gas sektoren er, at de i højere grad konkurrerer på kompetence, kvalitet, sikkerhed og service frem for pris.

En virksomhed vil også fortælle om deres erfaringer som relativ ny offshore leverandør, hvilke barrierer og muligheder de har oplevet ved indtrædelse på dette marked.  

De forskellige led i værdikæden for olie- og gasproduktionen kan overordnet set inddeles i tre niveauer:

  • Upstream, der dækker over efterforsknings- og de egentlige udvindingsaktiviteter
  • Midstream, der dækker over forarbejdningen og transporten af olien og gassen
  • Downstream, der dækker over raffineringen og slutdistributionen af olien og gassen

Du vil også kunne høre om kvalificeringsprocessen for danske leverandører. Delprojekt Offshore Supply er i gang med at afprøve helt nye metoder og værktøjer der har til formål at gøre indtrædelsen til offshore industrien olie og gas lettere.

Læs det endelige program her

Tilmelding her.