Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Nyheder
Aktiviteter
Projektbeskrivelse
Delprojektleder
Mål
Milepæle
Resultater

Mål

Formålet med delprojektet er at skabe et nationalt og internationalt kraftcenter vedrørende viden, uddannelse og forskning relateret til energifrembringelse offshore, som dels vil styrke regionen økonomisk og udviklingsmæssigt, men som også vil udgøre et væsentligt aktiv for dansk eksport af service, knowhow og udstyr til den internationale offshore energisektor.

Dette kræver, at der sker en koordinering mellem og udvikling af uddannelsestilbuddene til regionens offshore energisektor; at der arbejdes på at implementere universiteternes forskningsresultater i de uddannelser, som regionens øvrige uddannelsesinstitutioner tilbyder; og at der etableres et internationalt fokus på uddannelsestilbuddene, så sektoren fortsat er konkurrencedygtig i en international sammenhæng.

Dette vil ske ved at fastlægge processer, der sikrer en dynamisk vekselvirkning mellem kompetenceudvikling af offshore energisektoren og de dertil knyttede kurser og uddannelser, samt udbygge den service og rådgivning uddannelsesinstitutionerne i regionen yder.
Flere andre projekter beskæftiger sig imed relaterede udviklingsarbejder i forbindelse med offshore uddannelse; Socialfondsprojektet ”Etablering af et Offshore-uddannelsescenter” som AMU-Vest er tilsagnsmodtager på, og socialfondsprojektet ”Fokus på Dansk Offshore” som Offshore Center Danmark er tilsagnsmodtager på.
Der skal her redegøres for hvorledes projekterne supplerer hinanden.

Fællestrækket mellem socialfondsprojektet ”Etablering af et Offshore-uddannelsescenter” og herværende projekt er målene med etablering af en fælles indgang for virksomhederne til de uddannelsesinstitutioner, der virker i forhold til Offshoreindustrien. Herværende projekt har fokus på meritering, forsøg på forbedret samspil mellem uddannelse og forskning, etablering af egentlige samarbejdsfora med erhvervslivet til en ”formalisering” med etablering af et uddannelsesråd alle institutioner trækker på samt fokus på de internationale muligheder, der ses en kilde til udvikling af såvel uddannelsesinstitutionerne som virksomhederne.

Samarbejdet mellem de to projekter er som følger: Skulle etableringen af den fælles indgang lykkes i Socialfondsprojektet kan dette projekt videreføre erfaringerne og arbejdet – der er således mulighed for, at der er etableret en brugbar grundstruktur, der kan bygges ovenpå – der ses således en oplagt mulighed for at videreføre Socialfonds projektets resultater i en ny form i dette projekt – eller måske med en kendt form, men med et nyrevideret indhold, der kan styrkes regionens erhvervsudvikling

I ”Fokus på Dansk Offshore” (FDO) har vi valgt, at grave et spadestik dybere bl.a. på grund af nærværende ansøgning, og besluttet at anmode regionen ved den forestående afrapportering pr. 31. august 2009 om, at ændre fokus således at der laves en brugbar oversigt over nuværende efteruddannelsesmuligheder samt et kompetenceafklaringsværktøj, idet de gennemførte interviews afledte et ønske fra virksomhederne om at sikre dette overblik, og det opfattes af såvel virksomheder, uddannelsesinstitutioner og OCD som en nødvendig forudsætning for det efterfølgende arbejde. Det i FDO ansøgte formaliserede samarbejde (uddannelsesnetværk) er således neddroslet.

Arbejdet i FDO betragtes således som væsentlige forudsætninger for at kunne arbejde videre med modulopbygningen og struktureringen i nærværende ansøgning og i AMU-Vest’s projekt Etablering af Offshore-uddannelsescenter.
Arbejdet der udføres i FDO er en kortlægning af nuværende uddannelsesmuligheder og til dels en analyse i tilstrækkeligheden, hvor de kommende projekter fra forskellige vinkler vil analysere hvorledes udbuddet kan styrkes i henhold til sektorens behov.