Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Nyheder
Aktiviteter
Projektbeskrivelse
Delprojektleder
Mål
Milepæle
Resultater

Mål

Den danske offshore vindmølleindustri har en unik position, idet det i øjeblikket kun er Vestas og Siemens der kan levere konkurrencedygtige møller og energiselskaberne Vattenfall og Dong er meget aktive i forbindelse med udvikling af vindkraftparker. Samtidigt understøttes industrien af en række underleverandører.

Denne situation er ganske bemærkelsesværdigt, idet dansk industri generelt er under pres i disse år. Siden år 2000 er der således i gennemsnit forsvundet omkring 10 – 15.000 arbejdspladser årligt. En industri, som trodser denne generelle tendens og tværtimod er i fremgang, er derfor yderst interessant ud fra både en national og regional erhvervsøkonomisk betragtning.

Vi vil derfor i dette delprojekt kaste lys på branchen med det formål gennem innovative tiltag at bidrage til den fortsatte udvikling. Det vil vi gøre ved, at;

  • Dokumentere en indsigt i centrale, udvalgte makroøkonomiske forhold, som har en afgørende indflydelse på branchens udvikling
  • Beskrive væsentlige træk af offshore klyngestrukturen i Nordsøen. Specielt vil der blive lagt vægt på at forstå de processer, som med afsæt i modne klynger (ex. offshore olie / gas sektoren), medvirker til at skabe nye erhvervsklynger (klyngeafskalning – ex. sa-fety and security klyngen og en klynge med fokus på servicering af offshore vind på Rømø). Ligeledes vil der blive fokuseret på de muligheder og barrierer, der er for viden overførsel fra eksisterende klynger (offshore olie / gas) til spirende klynger (off-shore vind)
  • Analysere centrale logistiske og samarbejdsmæssige processer i den eksisterende offshore vindkraft klynge. Dette vil vi gøre ved at lave værdikædeanalyser, hvor krav, ønsker og muligheder vil blive kortlagt. Analysen vil give mulighed for at pege på konkrete udviklingsmuligheder i branchen
  • Bidrage til udvikling af eksisterende og nye virksomheder i offshore vindbranchen. Værdikædeanalysen vil som resultat give klare retningslinjer for den strategiske udvikling som eksisterende virksomheder skal følge, for at blive mere attraktive. Et antal virksomheder vil som demonstrationsprojekt blive tilbudt at indgå en proces, hvor der udvikles en strategiplan for fremtidig udvikling. Nye virksomheder skal i første omgang gennemgå en prækvalificerings proces for at opnå status som potentiel leverandør. Et antal virksomheder vil ligeledes blive tilbudt at indgå i et udviklingsforløb hvor de relevante kompetencer erhverves.

De ovenfor opstillede formål skal ses i sammenhæng, idet de indledende makroøkonomiske overvejelser danner afsæt og forståelse for klyngeanalyserne, som igen er grundlaget for de udviklingsaktiviteter, der vil blive gennemført på virksomhedsniveau.