Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Nyheder
Aktiviteter
Projektbeskrivelse
Delprojektleder
Mål
Milepæle
Resultater

Mål

Projektets formål er med afsæt i den tidligere udarbejdede screeningsrapport at afdække og gennemanalysere de anvendelsesområder indenfor offshore, hvor plast med fordel kan substituere eller komplementere de traditionelt anvendte materialer.

Efter identifikation af de områder med størst økonomisk potentiale, vil disse blive genstand for yderligere beskrivelse og analyse, der sammenfattes i en rapport. På baggrund heraf vil der i samråd med industrien blive forsket i frembringelsen af første generations modeller, som testes efterfølgende både in situ og i laboratoriet, for at verificere og dokumentere plasts egenskaber i forhold til traditionelt anvendte materialer.

For ydermere at få den seneste forskning på området indarbejdet i projektet vil en eller flere forskere med plast- og polymermaterialer som forskningsområde blive involveret i projektarbejdet.