Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Nyheder
Aktiviteter
Tilbud
Projektbeskrivelse
Delprojektleder
Mål
Milepæle
Resultater

Milepæle

Milepæle marts 2010 - august 2010

 • Partnerkontrakter udarbejdet og godkendt
 • Projektkoordinator ansat
 • Styregruppe etableret
 • Organisationsmodel for delprojektet er på plads
 • Skitse til samarbejdsmodel er lavet
 • Afklaring er i gang med kommunerne vedr. eksisterende/kommende projekter på området.
 • Virksomheds-taskforce etableret
 • To styregruppemøder afholdt
 • Tilbud/udbud gennemført og kontrakt underskrevet med underleverandør
 • Delprojektet med hovedaktiviteter er detailplanlagt.
 • Halvårsrapport udarbejdet og godkendt

Milepæle september 2010 - februar 2011

 • Kick-off møde afviklet
 • Samarbejdsmodellen er på plads inklusive aftaler.
 • Kommunikationsmodeller er udarbejdet.
 • Afklaring er lavet med kommunerne vedr. eksisterende/kommende projekter på området.
 • To styregruppemøder afholdt
 • Nyhedsbrev udgivet.
 • Foreløbigt program for uddannelsesteam foreligger
 • Deltagelse i enkelte events afprøvet og evaluering igangsat
 • Udvikling af virtuel platform igangsat
 • Halvårsrapport udarbejdet og godkendt

Milepæle marts 2011 - august 2011

 • To styregruppemøder afholdt
 • Nyhedsbrev udgivet
 • Opfølgning, evaluering på og tilrettelse af aktiviteter vedr. taskforce foretaget
 • Første skole- og gymnasiebesøg foretaget
 • Virtuel platform pågår.
 • Informationsmateriale til undervisere udarbejdet
 • Kursus / konference for undervisere afholdt
 • Halvårlig rapport fra delprojektet udarbejdet og afleveret til den overordnede styregruppe.

Milepæle september 2011 - februar 2012

 • To styregruppemøder afholdt
 • Nyhedsbrev udgivet
 • Skoler og gymnasier besøgt
 • Katalog offentliggjort via en konference
 • Virtuel platform færdigudviklet og tests gennemført
 • Halvårlig rapport fra delprojektet udarbejdet og afleveret til den overordnede styregruppe.

Milepæle marts 2012 - august 2012

 • To styregruppemøder afholdt
 • Nyhedsbrev udgivet
 • Virtuel platform færdigudviklet og indgår i den samlede indsats
 • Skoler og gymnasier besøgt
 • Informationskampagne afholdt og katalog profileret
 • Forankringsdrøftelser igangsat
 • Halvårlig rapport fra delprojektet udarbejdet og afleveret til den overordnede styregruppe.

Milepæle september 2012 - februar 2013

 • To styregruppemøder afholdt
 • Aftaler vedr. forankring og videreførelse på plads
 • Afsluttende rapport udarbejdet