Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Nyheder
Aktiviteter
Projektbeskrivelse
Delprojektleder
Mål
Milepæle
Resultater

Milepæle

Milepæle marts 2010 - august 2010

 • Kick-off møde for projektpartnere, er afholdt
 • Partnerkontrakter er underskrevet, er på plads
 • Styregruppe nedsat og 2 styregruppemøde, er afholdt
 • Projektforberedelse, herunder udarbejdelse af forretningsgange, adm. procedurer, kvalitetsprocedurer m.m., er gennemført
 • Kick-off konference (delprojektets identitet), er gennemført d. 3. marts 2010 med EPÅH
 • Rådgivere, partnere, videncentre på plads i delprojektet, er gennemført
 • Standard service- og leveringskrav i branchen i Danmark klarlagt, er gennemført
 • Certificeringskrav i branchen, brudt ned på delbrancher i Danmark, er gennemført
 • Væsentlige juridiske og aftalemæssige problemstillinger i branchen i Danmark, er gennemført
 • Halvårlig afrapportering til hovedprojektet udarbejdes, er gennemført

Milepæle: september 2010 - februar 2011

 • 2 styregruppemøder afholdt, er gennemført
 • Værktøjer, dokumenter og vejledninger samt simplificering af processen, til brug i certificeringsprocessen i Danmark udviklet og publiceret, er gennemført
 • Konference (”fyrtårn” omkring underleverandørernes globale mulig-heder offshore) er afholdt
 • Rekruttering af deltagervirksomheder til pilotprojekter - 10 ud-valgte SMV’er med relativ lille erfaring på det danske offshore marked foretaget, er igang
 • Halvårlig afrapportering til hovedprojektet udarbejdet, er gennemført

Milepæle: marts 2011 - august 2011

 • 2 styregruppemøder afholdt
 • Værktøjer til opretholdelsen af certificeringen i Danmark er pub-liceret, er igang
 • Værktøjsportal udviklet og publiceret, gennemført klik her...
 • Værktøjer til udvalgte eksportmarkeder indenfor offshoresektoren er publiceret, se: værktøjsportal, klik her
 • Halvårlig afrapportering til hovedprojektet, er udarbejdet

Milepæle: september 2011 - februar 2012

 • 2 styregruppemøder afholdt
 • 10-15 pilotvirksomheder til udvalgte eksportmarkeder er rekrutte-ret
 • 10-15 pilotvirksomheder har anvendt værktøjerne og er certifice-ret og parat til at levere til den danske offshoresektor.
 • Halvårlig afrapportering til hovedprojektet udarbejdet

Milepæle: marts 2012 - august 2012

 • 2 styregruppemøder afholdt
 • Halvårlig afrapportering til hovedprojektet udarbejdet
 • Fremstilling af PR-materiale for værktøjerne er iværksat

Milepæle: september 2012 - februar 2013

 • 2 styregruppemøder afholdt
 • Slutrapportering til hovedprojektet udarbejdet
 • 10-15 pilotvirksomheder har anvendt værktøjerne og er certifice-ret og parate til at levere til udvalgte eksportmarkeder i offshoresektoren