Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Nyheder
Aktiviteter
Projektbeskrivelse
Delprojektleder
Mål
Milepæle
Resultater

Milepæle

Milepæle marts 2010 - august 2010

 • Der er nedsat en tænketank og afholdt to møder.
 • De eksisterende uddannelsestilbud til offshore energisektoren i regionen er kortlagt.
 • Det regionale såvel som nationale behov for uddannelser til sektoren er kortlagt.
 • Forundersøgelse og detailplanlægning af den internationale markedsundersøgelse foreligger.
 • Der er lavet en anbefaling til brugen af CBT og fjernundervisning og arbejdet med mulighederne for modularisering er påbegyndt.
 • Muligt samspil mellem forskning og uddannelse er kortlagt.
 • Der udarbejdes en rapport, der opsummerer resultaterne af ovenstående til projektets partnere. Resultaterne heraf indgår i det videre arbejde, bl.a. i forhold til arbejdet i uddannelsesrådet.
 • Halvårlig afrapportering til det overordnede projekt er udarbejdet.

Milepæle september 2010 - februar 2011

 • Der er nedsat et uddannelsesråd bestående af de deltagende partnere samt min. 6 virksomheder
 • Der er afholdt 2 møder i tænketanken/uddannelsesrådet
 • Den internationale markedsundersøgelse er udført, og resultaterne foreligger til implementering ift. de konkrete uddannelsestilbud.
 • Arbejdet med etablering af relevante uddannelsestilbud er påbegyndt.
 • Der er afleveret en rapport, der opsummerer resultaterne af ovenstående omfattende beskrivelse af uddannelsesrådets funktion, anbefalinger vedr. internationale udbudsmuligheder samt et beskrevet efteruddannelsestilbud til uddannelsesinstitutionerne til projektets partnere.
 • Der sammensættes, udbydes og påbegyndes uddannelsestilbud til regionens uddannelsesinstitutioner m.h.p. opkvalificering af medarbejderes internationale kompetencer.
 • Halvårlig afrapportering til det overordnede projekt er udarbejdet.

Milepæle marts 2011 - august 2011

 • Der er afholdt 2 møder i uddannelsesrådet
 • Der foreligger en aftalt meritnøgle mellem uddannelsesinstitutionerne samt et oplæg til modularisering af længerevarende uddannelser eller uddannelsesforløb.
 • Der foreligger oplæg til muligheder for modularisering.
 • Der foreligger samlet udbud af uddannelser målrettet offshore energisektoren.
 • Der er udarbejdet et informationsoplæg.
 • Model for tværgående rådgivningsenhed er etableret.
 • Halvårlig afrapportering til det overordnede projekt er udarbejdet.

Milepæle september 2011 - februar 2012

 • Der er afholdt 2 møder i uddannelsesrådet
 • International guide med beskrivelse af samtlige offshore energi-relaterede uddannelser i regionen er udarbejdet.
 • Løsning med fælles rådgivningsenhed målrettet regionens virksomheder er etableret, og Informationsaktiviteter er igangsat.
 • Halvårlig afrapportering til det overordnede projekt er udarbejdet.

Milepæle marts 2012 - august 2012

 • Der er afholdt 2 møder i uddannelsesrådet
 • Rådgivningsenhedens arbejde fortsætter.
 • Første uddannelsestilbud er igangsat.
 • Løbende evaluering pågår.
 • 2 møder i det tværgående uddannelsesudvalget er afholdt.
 • 3 – 4 målrettede uddannelsesforløb opbygget og information vedr. samme udarbejdet
 • Halvårlig afrapportering til det overordnede projekt er udarbejdet.

Milepæle september 2012 - februar 2013

 • Der er afholdt 2 møder i uddannelsesrådet
 • Den afsluttende konference er afholdt.
 • Der er etableret en fælles samordning af uddannelsesudbuddet rettet til offshore energisektoren såvel nationalt som internationalt.
 • De deltagende uddannelsesinstitutioner aftaler fremadrettet fælles indsats såvel nationalt som internationalt.
 • 2 møder i det tværgående uddannelsesudvalget er afholdt.
 • Der er udarbejdet samlet evaluering på delprojektet til projektets overordnede styregruppe.