Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Nyheder
Aktiviteter
Projektbeskrivelse
Delprojektleder
Mål
Milepæle
Resultater

Milepæle

Milepæle marts 2010 - august 2010

 • Ledelse:
  - Projektkoordinator ansat og hovedansvarlige for de fire områder udpeget
  - Kontrakter med OCD og relevante SDU samarbejdspartnere udarbejdet
  - Ph.D stilling opslået og ansættelse gennemført
  - Halvårlig rapport udarbejdet til styregruppen
 • Møder, konferencer og workshops:
  - Møder i hhv. referencegruppe, koordineringsgruppe og møder med andre centrale partnere afholdt
 • Fagligt:
  - Indledende studier af vindkraftbranchen igangsat
  - Rammer for hovedaktiviteter fastlagt
  - Undersøgelsesdesign (Indhold, metode, omfang, medarbejder-ressourcer, forventet resultat, afrapporteringsform m.v..) for makroøkonomiske analyser fastlagt og udviklet

Milepæle september 2010 - februar 2011

 • Ledelse:
  - Informationsmateriale udarbejdet og relevante målgrupper orienteret
  - Generelle ledelsesmæssige problemer ved delprojektet varetaget
  - Halvårlig rapport udarbejdet til styregruppen
  - Forskningsassistent ansat
 • Møder, konferencer og workshops:
  - Møder i hhv. referencegruppe, koordineringsgruppe og møder med andre centrale partnere afholdt
  - Kick-off møde afholdt
 • Fagligt:
  - Makroøkonomiske analyser gennemført og foreløbig rapport fremstillet
  - Scenarioanalyser udviklet og præsenteret
  - Detaljeret undersøgelsesdesign udviklet for klyngeafskalning, viden overførsel mellem klynger og værdikædeanalyser

Milepæle marts 2011 - august 2011

 • Ledelse:
  - Halvårlig rapport udarbejdet til styregruppen
  - Generelle ledelsesmæssige problemer ved delprojektet varetaget
 • Møder, konferencer og workshops:
  - Møder i hhv. referencegruppe, koordineringsgruppe og møder med andre centrale partnere afholdt
  - Møde med relevante forskningsinstitutioner afholdt
  - Møderække med relevante aktører i serviceklyngen på Rømø afholdt
  - Møderække med virksomheder i safety and security klyngen afholdt
  - Møder med en række virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder, institutioner m.v.. i forbindelse med værdikædeanalyserne afholdt
  - Konference og workshops, hvor resultaterne vedr. makroøkonomiske emner og scenarioanalysen præsenteres afholdt
 • Fagligt:
  - Makroøkonomiske emner og scenarioanalysen udarbejdet
  - Klyngeafskalning – serviceklyngen på Rømø og safety and security klyngen analyseret
  - Viden overførsel mellem klynger – klyngetyper i teoretisk perspektiv, struktur i de forskellige klynger i Nordsøen, dataindsamling vedr. samspilsmuligheder – igangsat
  - Værdikædeanalyser igangsat

Milepæle september 2011 - februar 2012

 • Ledelse:
  - Halvårlig rapport udarbejdet til styregruppen
  - Generelle ledelsesmæssige problemer ved delprojektet varetaget
 • Møder:
  - Møder i hhv. referencegruppe, koordineringsgruppe og møder med andre centrale partnere afholdt
  - Møde med relevante forskningsinstitutioner afholdt
  - Møder med relevante erhvervsfremmeorganisationer afholdt m.h.p.. udvælgelse af virksomheder til ”udvikling af un-derleverandører”
  - Møderække med relevante aktører for at få belyst projekt-ledelsesproblematikken ved større projekter er gennemført
  - Præsentation af slutrapporter vedr. klyngeafskalning og viden overførsel overfor relevante målgrupper via konference afholdt
 • Fagligt:
  - Analyse gennemført – rapport om klyngeafskalning udarbejdet
  - Analyse gennemført – rapport om værdikædeanalyser udarbejdet
  - Foreløbig undersøgelsesdesign for hovedaktiviteten ”udvikling af underleverandører” udarbejdet
  - Erhvervsfremmeorganisationer er kontaktet m.h.p.. på ud-vælgelse af virksomheder, der skal indgå i hovedaktiviteten ”udvikling af underleverandører”
  - Projektledelsesproblemstillinger i større projekter er analyseret og dokumenteret i rapport.

Milepæle marts 2012 - august 2012

 • Ledelse
  - Generelle ledelsesmæssige problemer ved delprojektet varetaget
  - Halvårlig rapport udarbejdet til styregruppen
 • Møder:
  - Møder i hhv. referencegruppe, koordineringsgruppe og møder med andre centrale partnere afholdt
  - Møde med relevante forskningsinstitutioner afholdt
  - Møder med erhvervsfremmeorganisationer for at få udvalgt virksomheder til underleverandør projektet gennemført
 • Fagligt:
  - Udvikling af underleverandører – indhold af aktiviteten fastlagt. Virksomheder udvalgt og interviews gennemført
  - Klyngeafskalning, videnspredning og værdikædeanalyser. Working papers, artikler og resultater præsenteret via konferencer og workshops.

Milepæle september 2012 - februar 2013

 • Ledelse:
  - Generelle ledelsesmæssige problemer ved delprojektet varetaget
  - Slutrapport udarbejdet til styregruppen
 • Møder:
  - Møder i hhv. referencegruppe, koordineringsgruppe og møder med andre centrale partnere afholdt
  - Møde med relevante forskningsinstitutioner afholdt
  - Konference vedr. makroøkonomiske resultater afholdt
  - Afslutningskonference afholdt
 • Fagligt:
  - Udvikling af underleverandører. Analyser gennemført, rapport og anbefalinger udarbejdet, working papers og artikler udarbejdet.
  - Alle 4 hovedaktiviteter afsluttet og udviklingspotentialet i offshore vindsektoren belyst