Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Nyheder
Aktiviteter
Projektbeskrivelse
Delprojektleder
Mål
Milepæle
Resultater

Milepæle

Milepæle: marts 2010 - august 2010

 • Opstart af delprojekt og nedsættelse af styregruppe samt definering af partnernes roller.

Milepæle: september 2010 - februar 2011

 • Udarbejdet oversigt over de nuværende anvendelser af materialer offshore samt en analyse af plastmaterialers potentielle anven-delse offshore.
 • Beskrivelse af det korrosive miljø offshore er foretaget.

Milepæle: marts 2011 - august 2011

 • Udarbejdet samlet rapport over det indledende analysearbejde.
 • Endeligt valg af materialer er gjort og fokusområder for det fortsatte projektarbejde er udpeget.

Milepæle: september 2011 - februar 2012

 • Frembringelse af indledende testmodeller.
 • Afholdelse af temamøde om delprojektet.
 • Der er skrevet teknisk artikel som indsendes til relevante tekniske tidsskrifter.

Milepæle: marts 2012 - august 2012

 • Testmodeller er installeret og forløbet er afrapporteret.
 • Temamøde i PlastNet regi omkring fremdriften i delprojektet.

Milepæle: september 2012 - februar 2013

 • Materialetest er gennemført.
 • Afsluttende rapport er udarbejdet.
 • Afsluttende seminar er afholdt.