Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Presseomtale
Tilmeld nyhedsbrev
Nyheder

Offshore Center Danmark i spidsen for ambitiøst udviklingsprojekt

Tilbage

18-12-2009

Skal være tovholder på projekt til 36 millioner kroner der skal styrke offshoresektoren. Videncenter Offshore Center Danmark skal de kommende år stå i spidsen for et ambitiøst udviklingsprojekt, der skal styrke offshoresektoren og øge beskæftigelsen i Esbjerg‐området. Det er Syddansk Vækstforum, som har besluttet at give 27 millioner kroner i støtte til projekt ”Energi på Havet” målrettet olie‐ gasindustrien og virksomheder inden for offshore vindenergi, gennem en indstilling om støtte fra den Europæiske Regionalfond og fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

”Efter mange år som olie og gas producerende land og senere internationalt førende inden for offshore vindmøller har danske offshore virksomheder kompetencerne til at konkurrere internationalt, og mange små og mellemstore virksomheder har potentialet til at vokse, hvis blot de får råd og støtte. Med støtten fra Syddansk Vækstforum kan vi udrette meget og skabe mange nye arbejdspladser i offshoresektoren”, forklarer Peter Blach, direktør i Offshore Center Danmark. ”Vi ved eksempelvis, at branchens krav om certificering og nøje dokumentation af alt lige fra forbrug af mandskabstimer til sikkerhedsberedskab er en barriere for mange virksomheder. Med Energi på Havet vil vi finde de væsentligste barrierer og nedbryde dem. For der står mange virksomheder klar i kulissen til at satse offshore, hvis de oplever ikke at skulle bruge mange administrative timer for at få en ordre på levering af elementer til en konstruktion på Nordsøen.”

Samlet budget 36 millioner
Energi på Havet er titlen på det overordnede projekt, som består af i alt seks delprojekter med forskellige indfaldsvinkler. Projektet indledes med en overordnet analyse af olie & gas sektoren. Nedbrydning af barrierer ligger i delprojektet Offshore Supply, mens de fire andre delprojekter beskæftiger sig med eksempelvis styrkelse af uddannelsesudbud, forskning inden for brug af offshore vindmøller, anvendelse af plast kompositter indenfor olie & gas industrien samt rekruttering og profilering indenfor offshore branchen. I alt 40 virksomheder, myndigheder og uddannelsesinstitutioner er foreløbigt med i projekt Energi på Havet, og det samlede budget er på omkring 36 millioner kroner, hvoraf 27 millioner kroner altså kommer fra Syddansk Vækstforum.

”Energi på Havet tager afsæt i regionale udviklingstiltag, men et projekt af denne størrelse – og med de økonomiske midler, vi har i udsigt – vil offshoreindustrien over hele landet have gavn af projektet, og vi vil kunne sikre konkurrenceevnen på et globalt marked. Der er derfor tale om et usædvanligt ambitiøst projekt.”, siger Peter Blach. Også politisk er der stor opbakning til projektet, som foreløbigt strækker sig over fire år og med en ambition om at skabe mange, nye arbejdspladser.

Potentiale skal udnyttes fuldt ud
”Offshorebranchen har stor betydning for fremtidens erhverv i Region Syddanmark. Branchen har gennem tiden formået at vokse og omstille sig efter efterspørgslen på energi. Med disse projekter sætter vi turbo på udviklingen. Vi forventer, at det vil skabe mange jobs i offshorebranchen, som er solidt forankret i Esbjerg. Vi skal sikre, at det store potentiale indenfor offshore udnyttes fuldt ud”, siger regionsrådsformand og formand for Syddansk
Vækstforum Carl Holst (V).

At investere så massivt i en enkelt branche skal ses i lyset af offshoresektorens betydning for samfundsøkonomien. Alene i 2008 fik den danske stat 35,9 milliarder kroner i indtægter fra Nordsøen, ligesom efterspørgslen efter vindenergi er stigende. En global efterspørgsel på vindenergi betyder, at der alene i Nordsøen skal opstilles over 5500 havmøller inden 2015, hvilket vil få stor betydning for den danske offshorebranche i sbjerg, der gennem de seneste 10 år har opstillet og serviceret danske havmølleparker. ranchen beskæftiger således over 9.000 mennesker i regionen.