Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Presseomtale
Tilmeld nyhedsbrev
Nyheder

Aktiviteter i efteråret for delprojektet Offshore vindsektoren - forskning

Tilbage

09-07-2010

Information om de aktiviteter der skal afvikles i efteråret og hvordan interesserede virksomheder kan deltage.

Projektet er nu blevet konkretiseret og præciseret. Nedenfor vil vi informere om de aktiviteter der skal afvikles i efteråret og hvordan interesserede virksomheder kan deltage i processen. Aktiviteterne vil blive afviklet på 3 niveauer som omtales nedenfor.

Virksomhedsniveauet

Hovedformålet er at udvikle modeller for hvordan SMV´er i offshore vindmøllebranchen kan foretage strategisk udvikling for at blive attraktive og dermed øge deres konkurrenceevne. Dertil skal der udvælges 10 – 15 pilotvirksomheder og ca. 20 – 25 medarbejdere fra disse virksomheder. En nærmere, detaljeret omtale af forløbets indhold vil blive præsenteret på et orienteringsmøde i oktober / november.

Her kan nævnes, at pilotvirksomhederne indledningsvist vil  blive interviewet mhp at fastlægge deres forretningsmodel og strategier for fremtidig udvikling. Parallelt hermed vil der blive foretaget analyser hos de større aftagere for at finde ”huller” som evt. kunne bruges som innovationsprojekter for pilotvirksomhederne. Ligeledes vil aftagernes krav og ønsker til underleverandørerne blive klarlagt.

I januar – marts 2011 afholdes en række udviklingsaktiviteter for pilotvirksomhederne. Med baggrund i branchens og større virksomheders krav og ønsker fokuseres der på en række temamøder og workshops, der vil fokusere på at udvikle virksomhedernes kompetenceniveau indenfor områder, som er udpeget som centrale at projektets referencegruppe:

  • Forstå din forretningsmodel (1 dag)
  • Projektledelse i vindmøllebranchen (5 dage på SDU + 2 dage i egen virksomhed)
  • Supply Chain Management (1 dag)  

Deltagerne skal efterfølgende anvende de præsenterede begreber som indgang til at få etableret konkrete udviklingsprojekt i offshore vindmøllebranchen. 

Branche / klyngeudvikling

I denne del af projektet vil der blive arbejdet på flere fronter. I efteråret påbegyndes udarbejdelsen af en scenarioanalyse for branchen, der skal forsøge at indikere mulige udviklingsretninger for branchen.

Derudover vil der blive igangsat et projekt, der fokuserer på styring og ledelse af større multipartner projekter.

Det er ligeledes besluttet, at fokusere specielt på de mekanismer, der medvirker til klyngedannelse. Konkret vil begyndende klyngedannelser indenfor offshore service aktiviteter på Rømø og safety and security i Esbjerg blive beskrevet og analyseret.

Branchens udvikling – herunder placering af produktionsenheder –  er i høj grad påvirket at transportomkostninger. Disse vil blive analyseret ud fra intermodale transportmodeller, som kan påvise konsekvenser ved forskellige fragtrater, alternativer geografiske placeringer af produktionsenheder mv. 

Makroøkonomiske udvikling

Denne del af projektet vil fokusere på to hovedområder

  • Rammebetingelser (herunder politiske forhold) der regulerer og faciliteter branchens udvikling. I denne del vil betydningen af en række juridiske problemstillinger blive analyseret (højhedsretten, udbudssystemet for etablering af havvindmøller, planlægning af udbygning mv.)
  • Rammebetingelser, der påvirker den regionale udvikling (herunder klyngestrukturer). Analyserne vil tage afsæt i en vækstmodel, hvordan virksomhederne i et samspil med forskellige erhvervsfremmeorganisationer og forsknings- og uddannelsesinstitutioner kan udnytte de regionale vækstdrivere (medarbejdere, offentlige serviceydelser, entreprenel aktivitet mv.) bedst muligt. 

Virksomheder, som allerede på nuværende tidspunkt kunne være interesseret i at deltage som pilotvirksomheder, kan allerede på nuværende tidspunkt sende en mail til Svend Ole Madsen, hvorefter I vil blive kontaktet.