Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Presseomtale
Tilmeld nyhedsbrev
Nyheder

Nyt fra ”Substitution af materialer”

Tilbage

20-07-2010

Projektet er i sin indledende fase, hvor der søges relevante og interesserede virksomheder indenfor offshorebranchen, virksomheder relaterede hertil og virksomheder indenfor plastbranchen til at deltage i projektet. Der søges innovative virksomheder med interesse for materialeteknologi og miljø, som ønsker at forøge deres konkurrenceevne.

Tidligere undersøgelser, foretaget af virksomheder i offshorebranchen, har vist, at der over en platforms levetid kan opnås en besparelse på mellem 5 og 10 % ved maksimal anvendelse af plastmaterialer. For at sætte procenterne i relation til et tal, kan det nævnes, at der årligt investeres ca. 5. milliarder kr. i feltudvidelser i den danske sektor. 

En screeningsrapport, der tidligere er udarbejdet i samarbejde mellem Plast Center Danmark og Offshore Center Danmark, har afdækket, at der er stort potentiale i at anvende kompositter offshore, men også andre former for plast kan være aktuelle. 

Det er tanken, at offshore­virk­som­heder samt offshorerelaterede virksomheder skal på banen først, da de har størst erfaring med, hvilke materialer der tra­ditionelt anvendes offshore, og hvilke problemer der er ved anvendelse af de pågældende materialer. Plastproducerende virksomheder med erfaringer omkring anvendelse af plast offshore kan også involveres tidligt i forløbet, hvis det skønnes hensigtsmæssigt, men ellers vil de blive indlemmet i styregruppen, når det bliver aktuelt med deres kompetencer.

Virksomhederne får, gennem deltagelse i et projekt som dette, adgang til konkret viden, samt adgang til et netværk, hvor der er fokus på plastkompositter og andre polymere.

Interesserede virksomheder er meget velkomne til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Projektleder Bente Nedergaard Christensen,

Plast Center Danmark,

tlf.: 36973603

mail: bnc@plastcenter.dk

Yderligere oplysninger

"Substitution af materialer offshore" er et af fem delprojekter under Energi på havet, et treårigt udviklingsprojekt med henblik på at sætte offshoresektoren og Sydvestdanmark på verdenskortet. 36 millioner kroner er der over tre år afsat til at skabe vækst og arbejdspladser gennem en lang række initiativer, heraf har Syddansk Vækstforum bevilget de 27 millioner kroner. Offshore Center Danmark har det overordnede projektansvar.