Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Presseomtale
Tilmeld nyhedsbrev
Nyheder

Offshore Supply arbejder på højtryk...

Tilbage

22-07-2010

Information om de aktiviteter der skal afvikles over sommeren og efteråret og hvordan interesserede virksomheder kan deltage.

Hovedformålet er at udvikle modeller og værktøjer for virksomheder, således at de lettere kan indtræde som leverandør i Offshore Supply branchen, Olie og Gas sektoren.

Den første fase er analysefasen. Her skal der forskes i, hvilke spilleregler der reelt er på Offshore industrien Olie og Gas på dansk sokkel. Spørgsmål, der skal afklares omkring danske forhold, er eksempelvis:

  • Hvilke standardydelser eftersørges?
  • Hvilke officielle og uofficielle kvalificerings- og certificeringskrav er der i branchen og underbrancher?
  • Hvilke væsentlige juridiske problemstillinger omkring aftaler og forsikringsforhold skal der tages højde for?
  • Under den proces skeles der også til de internationale krav.

Analysen vil give et godt overblik over de største udfordringer, som leverandørvirksomhederne møder, uanset deres erfaringer. På baggrund af analysen udvikles der efterfølgende vejledninger til, hvordan leverandørvirksomheder - trin for trin - kan kvalificere sig som leverandør til Offshore Olie og Gas sektoren.

I øjeblikket arbejdes der på højtryk med opgaven og til efteråret præsenteres resultaterne i form af et sæt værktøjer, der dog først skal afprøves for anvendelighed, hos udvalgte leverandørvirksomheder.  

Hen over efteråret 2010 udvælges 10 – 15 virksomheder, der ønsker at indtræde strategisk og kvalificere sig som leverandører, til Offshore Olie og Gas branchen. Interesserede og oplagte virksomheder vil dog først blive informeret på uforpligtigende og individuelle møder i virksomheden for en afstemningsforventning. Efterfølgende bliver ca. 30 medarbejdere inviteret til et orienteringsmøde, som endnu ikke er fastlagt.    

Udbytte for de virksomheder, som gennemfører vejledningsprocessen, er at de vil kunne kvalificere sig som leverandør til Olie og Gas sektoren i Danmark. Samtidig vil disse nye kvalifikationer efter projektets afslutning også kunne anvendes i andre sektorer, hvor aktører stiller store formelle og uformelle krav til deres respektive leverandører.  

Et yderligere hold af virksomheder indgår lidt senere. Indholdet, processen og intentionerne er de samme, men med fokus på internationale muligheder. Kravet til disse virksomheder er, at de allerede har en vis erfaring i kvalificering / certificering og måske en smule direkte eksport.

Alle virksomheder, der indgår officielt i projektet, indgår også en udviklingsaftale med projektlederen for Offshore Supply. Denne aftale vil være individuel og have en løbetid på 6 – 12 måneder.

For alle virksomheder gælder målet at blive kvalificeret som leverandør til Offshore sektoren og få mulighed for at indgå i konkrete opgavemuligheder, i nævnte rækkefølge. Projekt Offshore Supply er indstillet på at medvirke til, at leverandørerne får succes, enten som ”solist” eller som en del af et større ”orkester”.      

Virksomheder, som allerede på nuværende tidspunkt kunne være interesseret i at deltage, kan sende en mail til Michael Ahring Petersen, som herefter vil tage kontakt.