Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Presseomtale
Tilmeld nyhedsbrev
Nyheder

Julenyhedshilsen

Tilbage

20-12-2010

Gode idéer til PC-baseret læringsspil Virksomhedstaskforce: Myter afskrækker de unge Camp om bølgeenergi på vej Masser af spændende kontakter

Julenyhedshilsen med sidste nyt  fra Rekruttering og profilering


Gode idéer til PC-baseret læringsspil
Det er nu, hvis man vil gøre sin indflydelse gældende på selve udviklingen af "Den virtuelle platform", som er et PC-baseret læringsspil til brug i skoler, gymnasier, erhvervsskoler og andre uddannelser. Status er lige nu, at vi har fået indhentet og vurderet tilbud og er i gang med kontraktformaliteter. Der er etableret en gruppe af interesserede parter, som giver inspiration og input til spillets faglige indhold.
Hvis du er interesseret i at bidrage eller vil vide mere, kan du rette henvendelse til Torben Rosenørn på tur@learning.aau.dk.

Virksomhedstaskforce: Myter afskrækker de unge

Vores virksomhedstaskforce har været samlet til workshop for at sætte fokus på gode historier, som kan være med til at rekruttere flere unge til offshore-relevante uddannelser. Deltagerne anbefalede et opgør med de mange myter om arbejde i branchen, som virker afskrækkende på de unge. Den stereotype forestilling om mænd i beskidte kedeldragter på boreplatforme skal erstattes af et mere retvisende billede, som illustrerer de internationale perspektiver og miljøaspekterne.
Virksomhederne ligger selv inde med de gode eksempler, så udfordringen er at få udbredt kendskabet i en form, som appellerer til de unge, deres forældre og deres undervisere.

Camp om bølgeenergi på vej
Til marts afholdes i samarbejde med et projekt ledet af Esbjerg Statsskole en camp om bølgeenergi, hvor der forventes at deltage 60 elever fra Grindsted Gymnasium, Varde Gymnasium, Tønder Gymnasium, Vejen Gymnasium, HTX i Grindsted og Esbjerg, Ribe Katedralskole, Esbjerg Gymnasium og Esbjerg Statsskole.

Masser af spændende kontakter
Projektet Energi på Havets succes afhænger af udbredelsen af resultaterne. Det er derfor vigtigt at få etableret et bredt kontaktnet. Delprojekt Rekruttering og profilering er kommet godt i gang med det, og som en ekstra gevinst har de mange kontakter afsløret parallelle aktiviteter. Bl.a. i gymnasial og kommunal sammenhæng, som med fordel kan koordineres med dette delprojekt, hvorved kvaliteten af begge kan højnes.
Hvis du er interesseret i at bidrage eller er med i et lignende projekt, vil vi meget gerne høre fra dig . Kontakt i givet fald morell@staff.aau.dk.