Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Presseomtale
Tilmeld nyhedsbrev
Nyheder

Værdikædeanalyse synliggør styrker og indsatsområder

Tilbage

01-12-2010

Foreløbige resultater fra værdikædeanalyse fremlagt på halvårskonferencen 30. november

En af hovedopgaverne i projektet Energi på havet har været at analysere og kortlægge offshoreindstrien for at fremhæve styrker og definere indsatsområder.

I samarbejde med analysefirmaet Oxford Research er der derfor iværksat en værdistrøms- og værdikædeanalyse, hvor alle led af den danske offshoreindustri - lige fra de operatører og olieselskaber, der er aktive i Nordsøen, til under-underleverandører på olien og gassens vej fra undergrunden til behandling på land - har medvirket.

Formålet med analysen er at give et overblik over olie- og gassektorens sammensætning således, at det er muligt at identificere indsatsområder og indtrængningsmuligheder.

På baggrund af kortlægningen af den danske offshore olie- og gassektor tegner der sig et billede af en sektor med et solidt fundament i Danmark:

  • Der eksisterer både små, mellemstore og store virksomheder indenfor offshore olie- og gassektoren, som er med til at skabe et stærkt offshore olie- og gasmiljø
  • Mange danske produktionsvirksomheder er konkurrencedygtige inden for vitale delsystemer og strukturer, der indgår i olie- og gasproduktionen
  • En bred vifte af relevante rådgivnings- og konsulentvirksomheder er til stede i Danmark
  • Der eksisterer betydelige virksomheder, der udlejer manpower,  det vil sige personale til at udføre manuelle serviceopgaver på kontraktbasis
  • Der er stor offshore kursus- og certificeringsvirksomhed i Danmark
  • Den organisationsmæssige struktur er på plads i Danmark
  • De relevante uddannelses- og forskningsinstitutioner er til stede i Danmark

De mange positive konklusioner udelukker dog ikke behovet for indsatsområder, understreger projektleder Marianne Tølbøll, Energi på havet. Værdikædeanalysen peger blandt andet på uddannelsesområdet som et vigtigt indsatsområde, og Kim Møller og Jakob Stoumann Jensen fra Oxford Research konkluderer, at offshopreindustrien står over for store udfordrnger med hensyn til at sælge offshoreindustrien som spændende arbejdsplads langt bedre til de unge.

”De unge har slet ikke blik for, at det at være elektriker ikke nødvendigvis handler om at klikke små ledninger på en tavle men også kan handle om at hænge i en vindmølle lagt fra land. Og alle dem, der ønsker at arbejde med traditionelle elektriker opgaver skal nok finde en arbejdsplads i en anden branche, mens dem der gerne vil rejse ud i verden og arbejde for store internationale virksomehder ikke tror, at de kan det i offshoreindustrien."

"Det er et kæmpeproblem, at man i offshoreindustrien ikke har formået at fortælle, hvad uddannelsen kan føre til, og den opgave er lige for at tage fat på nu", sagde Kim Møller og Jakob Stoumann Jensen.

Resultaterne fra værdistrøms- og værdikædeanalysen blev præsenteret af Oxford Reseacrch ved en halvårskonference i november 2010. Rapporten kan læses i sin helhed her.

Værdikædeanalysen er også omtalt i Offshore Center Danamrks magasin ON/OFF News 26, som har Energi på havet som tema. Download magasinet her.