Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Presseomtale
Tilmeld nyhedsbrev
Nyheder

2 ph.d.-stipendier inden for Erhvervsøkonomi ved Institute for Miljø- og Erhvervsøkonomi

Tilbage

19-05-2011

Ved Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi i Esbjerg er to ph.d. stipendier ledige til besættelse snarest muligt.

Stipendierne er tilknyttet det eksternt finansierede projekt ”Offshore vind–forskning”. For nærmere beskrivelse af projektet kan du se www.energipaahavet.dk. I projektet deltager en række seniorforskere, virksomheder og vidensinstitutioner, og der vil derfor være mulighed for – ud over at foretage selvstændig forskning – at du kan indgå i samarbejdsprojekter med andre forskere.

Projektet fokuserer overordnet på, hvordan små og mellemstore danske virksomheder kan udvikle og udbygge deres kompetencer, således at de kan gøre sig mere attraktive over for større aftagere i en vækstindustri (offshore energi). Følgende er eksempler på problemstillinger, der kan indgå i en projektbeskrivelse:

• Identificere tilpasnings- og påvirkningsprocessen mellem SMV’er og aftagere i de dynamiske og turbulente omgivelser i en vækstindustri.

• Undersøge centrale forudsætninger for at nye SMV’ere kan trænge ind i offshore vindsektoren.

• Undersøge aspekter af livscyklussen for virksomheder der deltager i eller har deltaget i aktiviteter inden for energivirksomheder, offshorevirksomheder eller begge.

• Vurdere organiseringsformer og disses anvendelighed i en videntung og krævende industri.

• Betydningen af innovation og entreprenørskab for de involverede parter.

• Afdække strukturer og interne processer i større vindkraftprojekter med mange partnere og disses strukturer og processers betydning for andre virksomheders mulighed for at opnå partnerstatus.

En ansøgning skal indeholde en foreløbig projektbeskrivelse, som beskriver den problemstilling, du ønsker at analysere, de overordnede teoretiske tilgange, du forventer vil være relevante, samt de data du påtænker at anvende.

Projektet skal gennemføres over en periode på tre år, ansættelsen ophører automatisk ved udgangen af perioden.

Inden du sætter dig til tasterne, bør du søge yderligere oplysninger hos projektleder, Svend Ole Madsen tlf. 6550 1512, email: som@sam.sdu.dk.

Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi http://www.sdu.dk/ime er en del af det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Forskningen ved instituttet er organiseret i fire forskningsgrupper. Stillingen er knyttet til forskningsgruppen for “Organisation, Project and Innovation Management”.

 


Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv.

Ansættelse som ph.d.-stipendiat sker i henhold til cirkulære af 1. oktober 2008 om overenskomst for Akademikere i staten – bilag 5, protokollat om ph.d.-stipendiat.

Ansøgning udfærdiges på særligt ansøgningsskema, der sammen med vejledning til udarbejdelse af projektbeskrivelse inden for fagområdet Erhvervsøkonomi kan hentes på www.sdu.dk/sam/phddk under punktet Ansøgningsskema. Foruden projektbeskrivelsen (maks. 5 sider), skal der vedlægges et resumé af denne på maks. 250 ord.

Ansøgningerne vil blive bedømt af et fagkyndigt udvalg under Ph.d.-skolen. Når udvalget har afgivet indstilling, vil ansøgerne få tilsendt den del af bedømmelsen, som angår dem selv.

Fakultetet ønsker en større ligestilling i videnskabelige stillinger og opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Ansøgningen mærket "Stilling nr. 351/522-115769", inkl. ansøgningsskema, curriculum vitae, projektbeskrivelse, resumé, kandidatbevis (inkl. eksamensresultater), oplysning om erfaring med undervisning eller anden vidensformidling samt evt. publikationer i 5 eksemplarer, skal være Syddansk Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat, Campusvej 55, 5230 Odense M i hænde senest den 24. juni 2011, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist: 24. juni 2011 kl. 12:00
Tjenestested: Esbjerg

Ansøgning mærket Stilling nr. 351/522-115769 sendes til:

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat
Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M

Se annoncen her.