Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Presseomtale
Tilmeld nyhedsbrev
Nyheder

Rumænsk delegation i Esbjerg hørte om Energi på havet

Tilbage

18-06-2012

Aalborg Universitet Esbjerg har haft besøg af en rumænsk delegation, som skulle høre om Energi på havet og om uddannelsessystemet i Danmark.

I Rumænien er arbejdsløsheden højere end i Danmark, og selv om landet har et godt uddannelsessystem, fungerer det ikke på alle niveauer som i Danmark. Der er derfor brug for at få udviklet det rumænske system, så de bliver bedre til at overføre viden fra uddannelsessystemet til erhvervslivet og offentlige instanser.

Derfor har en rumænsk delegation været på besøg på Aalborg Universitet Esbjerg for at høre og lære fra nogle af de mange initiativer i regionen omkring videnoverførsel mellem universiteter/videncentre og erhvervsliv, offentlige instanser etc.

De 27 rumænske gæster kommer dels fra universiteter, dels fra kommunale ansættelser, fagforbund, industri og regionale systemer. Liliana Schjøtt og Birgit Storm – begge fra Aalborg Universitet Esbjerg, har tidligere været i Iasi i Rumænien dels for at tale om projektet før opstart og dels for at deltage i aktiviteter i projektet. Birgit Storm holdt i den forbindelse foredrag om, hvordan vi her i Esbjerg arbejder med Aalborg modellen Problem Baseret Læring og om forskellige projekter i samarbejde med erhvervslivet.
 
Et af foredragene under besøget var om et af initiativerne under Projekt Energi på havet, som Aalborg Universitet Esbjerg leder.  Initiativet er delprojektet rekruttering og profilering med det formål at sikre tilstrækkelig relevant arbejdskraft til offshore energisektoren i fremtiden. Her fremhævede projektleder Tove Morell, hvordan virksomhederne og uddannelsesinstitutioner koordineret af delprojektet motiverer de unge til at tage en relevant uddannelse. Der blev også sat fokus, på at det er vigtigt at underviserne inspireres så de kan inddrage sektoren i undervisningen.
 
Dialogen kom ind på, at både i Rumænien og her i området har forældrene en stor indflydelse på de unges valg, og at delprojektet via at give de unge gode oplevelser som camps og via udgivelse af et katalog på den måde direkte og indirekte påvirker forældrene.
 
Onsdag var der yderligere oplæg fra bl.a., videnscentrene Plast Center Danmark og Alucluster samt TekMomentum, der er Syddanske virksomheders indgang til erhvervsinnovation og teknologi.
 
Torsdag gik besøget til Jobcenter Esbjerg med orientering om det lokale beskæftigelsesråd og den danske model for ledige, efteruddannelse og klargøring til arbejdsmarkedet.  Endelig blev fredagen benyttet til besøg på uddannelsesinstitutionerne EUC-Vest for at få viden om, hvordan elever gøres klar til studier eller erhvervsuddannelser samt besøg på AMU-Vest med fokus på efteruddannelse og kurser til ufaglærte, og hvordan det finansieres.      
 
Fakta og yderligere oplysninger om delprojekt Rekruttering og Profilering under Energi på havet: Delprojektleder Tove Morell, Aalborg Universitet Esbjerg, mobil 2929 3960.