Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Presseomtale
Tilmeld nyhedsbrev
Nyheder

Videnstræf 2012 samlede de bedste fra to verdener

Tilbage

09-10-2012

Ideen er indlysende: Lad repræsentanter for Esbjergs førende virksomheder inden for energiområdet få mulighed for at møde fremtidens råstof, studerende fra byens videregående uddannelser, elever fra gymnasier i Esbjerg og Varde samt de forskere og undervisere, der uddanner dem.

Aalborg Universitet Esbjerg (AAU-Esbjerg) var en af værterne for nyskabelsen Videnstræf 2012, og videnstunge virksomheder med et umættet behov for nye medarbejdere strømmede til og fyldte kantine, atriumgård, forhal og andre lokaler. Omkring 400 studerende og gymnasieelever oplevede en dag, der ikke blot adskilte sig fra dagligdagen, men kan være med til at udstikke retningen for deres fremtidige erhvervskarriere.
 

Esbjergs borgmester, Johnny Søtrup, understregede i sin velkomst i AAU-Esbjergs kantine, at byen allerede har adskillige velfungerende netværk, men at Videnstræf 2012 bygger bro til flere grupper, idet også forskere og undervisere fra uddannelsesinstitutionerne er med.
 

- Vi er en seriøs studieby og landets energimetropol, og når vi kombinerer de to elementer, får vi en slagkraftig cocktail. Dette er et stort Esbjerg-arrangement, en hyldest til erhvervslivet, uddannelserne og forskning, sagde Johnny Søtrup.

Et blik ind i virkeligheden


49 udvalgte gymnasieelever fik et endnu tættere indblik i de udfordringer, de kan blive stillet over for ude i virkeligheden. Som led i det EU-støttede projekt, Energi på havet, deltog de i camps, hvor de på få timer skulle finde løsninger på udfordringer, olie- og gasindustrien og offshore vindmølle-sektoren har tumlet med i årevis.
 

- Campen giver mulighed for at arbejde med noget andet end i dagligdagen, hvor meget går op i bekendtgørelse og pensum. Her er det en konkret problemstilling, som vi arbejder i dybden med, siger Jonas S. Madsen, elev i 3. HTX på Teknisk Gymnasium Esbjerg, som sammen med sin gruppe skulle finde løsninger til at erstatte stålet i olierørledninger med kompositter og plast.
 

 

 

 

De 34 stande ved Videnstræf 2012 var alle meget velbesøgte. Medarbejderne på Maersk Oil’s stand var således i timevis belejret af unge, der ønskede at vide mere om virksomheden og karrieremulighederne på den globale arbejdsplads. Alene Maersk Oil forventer inden for de næste 12 måneder at skulle ansætte 300 nye medarbejdere i Esbjerg, København og offshore.
 

- Vi er her for at rekruttere nye medarbejdere til Maersk Oil, både til kontoret i Esbjerg og til en international karriere. Videnstræf fungerer supergodt, og vi vil gerne bakke op om et godt arrangement. Vi møder interesserede og kvalificerede studerende, der er meget optagede af, hvad vi laver, siger strategisk indkøbschef Ingelise Ø. Terkildsen, Maersk Oil.

Videnstræf vender tilbage
 

Tove Morell fra AAU-Esbjerg havde to funktioner ved Videnstræf 2012. Hun er projektleder på universitets del af det store projekt, Energi på havet, delprojektet om rekruttering og profilering, og desuden er hun medarrangør af det samlede arrangement.

- Videnstræf 2012 er på alle fronter blevet større, end vi havde turdet håbe på. Vi formåede at tiltrække byens førende virksomheder og flere hundrede studerende og gymnasieelever til arrangementet, og der var rigtig mange mennesker og livlig aktivitet på standene. Der er skabt netværk på tværs af virksomheder og med forskere i et omfang, vi næsten har svært ved at forstå. Dagen bød på uanede muligheder – og de er i den grad blevet udnyttet, siger Tove Morell.

Videnstræf kommer også i en 2013-udgave. Arrangørerne vil nu evaluere erfaringerne fra det første succesfulde arrangement og udvikle det yderligere, så det kan blive en årligt tilbagevendende begivenhed for virksomheder, studerende og forskere.

Fakta og kontaktpersoner:

  • Videnstræf 2012 blev arrangeret af Esbjerg Erhvervsudvikling, Rektorkollegiet, Lean Energi Cluster og Energi på havet.
  • Delprojektleder Rekruttering og profilering Tove Morell, Aalborg Universitet Esbjerg, tlf. 2929 3960.
  • Projektleder i Energi på havet Marianne Tølbøll, Offshore Center Danmark, tlf. 3697 3674.
  • Projektet Energi på havet har det overordnede formål at skabe fornyet vækst og beskæftigelse i offshorebranchen. Projektet består af fem delprojekter og et overordnet projekt. Det overordnede projekt ledes af Offshore Center Danmark og støttes af Syddansk Vækstforum og EU’s Europæiske Fond for Regionaludvikling.