Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Presseomtale
Tilmeld nyhedsbrev
Nyheder

Samarbejde intensiveret mellem energiuddannelsen og gymnasierne

Tilbage

22-11-2012

For at skabe interesse for energiuddannelsen på Aalborg Universitet Esbjerg og dermed imødekomme behovet for fremtidig arbejdskraft i offshore energi branchen, har delprojekt Rekruttering og profilering sammen med Esbjerg Gymnasium og Tønder Gymnasium samt energiuddannelsen arbejdet på, hvad der kunne passe ind i undervisningen i gymnasiesektoren samt have interesse hos de unge. Især vindtunnelen med muligheder for forsøg og dermed at kunne eksperimentere støttet af faglig ekspertise, sætter gymnasieleverne stor pris på.

29 elever i 2. g med matematik og fysik på højniveau fra Esbjerg Gymnasium var på heldagsbesøg sammen med deres lærer. Hovedparten af tiden gik med at arbejde med forsøgsopstillinger, kun afbrudt af foredrag om energi og energiuddannelsen. Ligeledes holdt projektleder i Rekruttering og profilering Tove Morell et indlæg om de fremtidige gode jobmuligheder i offshore branchen, også noget, der vakte interesse hos eleverne.

Forsøgsopstillingerne var vindtunnellen, suntracker og vedvarende energi. Desuden have elektronik & datateknik uddannelsen en forsøgsopstilling, hvor eleverne kunne eksperimentere med en ventil på en boreplatform. Alle steder var der faglig ekspertise til at støtte arbejdet, enten en underviser eller studerende.

For at give eleverne størst mulig grad for alle at eksperimentere ved de forskellige forsøgsopstillinger var 5-6 elever en time ved hver stand. Der var også indlagt en rundgang på campus – ledet af en studerende – for at fortælle om studiemiljø, og hvordan det er at læse energi. Ikke alle kunne nå det hele og eleverne nævnte ved afslutningen, at det alt sammen var så spændende – især rundgangen, så alle ville gerne have prøvet det hele. Eleverne fremhævede desuden, at det have være spændende at arbejde med det avancerede udstyr, hvilket de ikke har i dagligdagen.

En lærer på Tønder Gymnasium tog vejen til Esbjerg sammen med fire elever for gennem flere timer at arbejde med målinger i vindtunnelen til elevernes SRP opgave – en tvungen opgave i 3. g. Lærer Halvor Bogh forsøger altid at få eleverne ud af huset ved SRP opgaven for, at de kan arbejde med mere avanceret udstyr i stedet for at halte sig igennem med dårligt udstyr og dårlige resultater. Derfor er denne vindtunnel en fantastisk mulighed for os. Eleverne syntes, det var spændende at komme ud og nævnte, at uden denne mulighed havde de måske slet ikke kunnet gennemføre opgaven. Ved dette besøg havde adjunkt Matthias Mandø også travlt med at fortælle og demonstrere mulighederne.

Projektet "Energi på havet" har det overordnede formål at skabe fornyet vækst og beskæftigelse i offshore energi branchen. Projektet består af 5 delprojekter og et overordnet projekt. Aalborg Universitet Esbjerg står i spidsen for delprojektet ”Rekruttering og profilering”, som skal synliggøre offshoreindustrien og tiltrække fremtidens medarbejdere og studerende. Det overordnede projekt ledes af Offshore Center Danmark og støttes af Syddansk Vækstforum og EU’s Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Yderligere oplysninger:

  • Delprojektleder Tove Morell, Aalborg Universitet Esbjerg, mobil 2929 3960.
  • Projektleder, “Energi på havet”, Marianne Tølbøll, Offshore Center Danmark, tlf. 36973674.