Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Presseomtale
Tilmeld nyhedsbrev
Nyheder

Eleverne på Teknisk Gymnasium Esbjerg undervist af universitetsstuderende

Tilbage

27-11-2012

Mens lærerkorpset på Teknisk Gymnasium Esbjerg afholdte strategidag, overtog studerende fra Aalborg Universitet i Esbjerg og Aalborg i samarbejde med projekt Energi på havet, delprojekt Rekruttering og profilering undervisningen af eleverne den 8. november 2012. Det traditionelle skema var sat ud af drift, i stedet blev der arbejdet med miniprojekter efter undervisningsmodellen på Aalborg Universitet. Derfor blev der brugt usædvanligt mange post-it-sedler. De små selvklæbende papirlapper er nemlig perfekte, når der skal brainstormes. Og brainstormet blev der i høj grad - om alt fra teorier bag biodiesel, over kravspecifikationer vedrørende effektiv håndtering, transport og installation af offshore vindmøller til syntesen af sulfanilamid ud fra acetanilid og chlorsulfonsyre.

Man skulle ikke gå længe rundt på gangene for at finde ud af, at gymnasiet var blevet overtaget af 35 engagerede fagnørder - studerende fra et bredt spekter af uddannelser på Aalborg Universitet. Efter en kort introduktion satte de gymnasieeleverne i gang med at tænke skævt, bredt, kreativt og anderledes.

Alex Westphal Iversen læser kemi og bioteknologi på 5. semester, og han havde sammen med en medstuderende sat en gruppe elever til at overveje antibiotikas indvirkning på samfundet, og hvad vi kan gøre for at undgå resistente bakterier.

- Vi var forvirrede i starten, men fik os efterhånden sporet ind på et konkret problem i forhold til svinekød, der kan smitte os med resistente bakterier, fortalte 3.g’eren Mads, der var i gruppe med 1., 2. og 3.g’erne Jesse, Ida, Maria, Malene og Anne. En del af elevernes udfordring var nemlig at arbejde sammen på tværs af årgangene med nogle, de ikke nødvendigvis kendte i forvejen. Alex Iversen nævnte, at det har været lærerigt, og ”Jeg skal stoppe mig selv i at give svarene. Ligeledes følger eleverne, hvad man siger, man skal stille åbne spørgsmål”.

Alle grupper skulle aflevere et slutprodukt. Efterfølgende har Teknisk Gymnasium Esbjerg vurderet disse og de medfølgende kommentarer fra underviserne og udpeget en vindergruppe for hvert af de 13 emner. Ved morgensamlingen den 26. november fik alle vinderne overrakt et diplom samt en biografbillet.

To grupper var udvalgt til at præsentere for alle. Vindergruppen i emnet ”Hvordan kan man gøre en landsby selvforsynende med vedvarende energi inkl. transport?” havde valgt at tage udgangspunkt i landsbyen Hornslunde. De havde set på landsbyens beliggenhed, forbrug og dens muligheder. Det resulterede i, at de så på bl.a. på fordele og ulemper ved havvindmøller og anbefalede det som en mulighed blandt flere til landsbyen Hornslunde.

 

Den anden vindergruppe havde emnet ”Fysisk aktivitet gør os sundere...?”. De arbejdede med motion i skolen og kom frem til at foreslå idræt som valgfag og en idrætsweekend. De havde fokus på, at de skal vise, at eleverne vil det her, og at det har positiv effekt på undervisningen. Deres plan var først at gå til elevrådet og dernæst gå til rektor for at overbevise ham om mulighederne.

 

For yderligere oplysninger kontakt:

  • Rektor på Teknisk Gymnasium Esbjerg, Lars Andersen på tlf. 79134540 / 21725415.
  • Delprojektleder, Rekruttering og profilering, Tove Morell, Aalborg Universitet Esbjerg, tlf. 29293960.
  • Projektleder, “Energi på havet”, Marianne Tølbøll, Offshore Center Danmark, tlf. 36973674.

Projekt ”Energi på havet” har det overordnede formål at skabe fornyet vækst og beskæftigelse i offshorebranchen. Det består af fem delprojekter og et overordnet projekt. Det overordnede projekt ledes af Offshore Center Danmark og støttes af Syddansk Vækstforum og EU’s Europæiske Fond for Regionaludvikling.