Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Presseomtale
Tilmeld nyhedsbrev
Nyheder

Resultaterne vælter frem i Energi på havet

Tilbage

08-11-2012

Det treårigt udviklingsprojekt har medført en række initiativer til gavn for offshoreindustrien, og det blev understreget af de mange gode nyheder ved konferencen 6. november.

Med udgangen af februar næste år sættes der foreløbigt punktum for det treårige udviklingsprojekt Energi på havet, som blev skabt for at styrke beskæftigelsen i offshoreindustrien. Gennem vidt forskellige tiltag i de fem delprojekter, der tilsammen udgør Energi på havet, skulle nye virksomheder hjælpes ind i branchen og nye produkter skulle bane vejen for flere arbejdspladser.

Foreløbigt er resultatet fra Energi på havet yderst tilfredsstillende. Op til afslutningen på projektet vælter det nærmest frem med spændende resultater, nye initiativer og produkter samt opbakning til projektet. Det sås ved konferencen 6. november, hvor over 100 deltagere fra Energi på havet sat hinanden stævne for at fortælle om den seneste status på projektet.
 
”Det er virkelig positivt med de mange konkrete resultater fra Energi på havet, som krystalliserer sig her i slutspurten, inden projektet afsluttes til foråret. Alle delprojekter har formået at bane vejen for initiativer, der er med til at nå vores mål om at skabe arbejdspladser og styrke offshoreindustrien”, siger projekter for Energi på havet Marianne Thorlund Tølbøll, Offshore Center Danmark.
 
”Der er lagt rigtig mange forsknings- og udviklingskræfter i dette projekt, og udover det er glædeligt med de mange resultater, skal vi naturligvis også se på, hvordan vi får bragt de mange ideer og konkrete produkter videre.”
 
 
Skab fik opmærksomhed
I delprojektet Offshore Supply har foreløbig to hold virksomheder været igennem et kompetenceudviklingsforløb, som skal hjælpe virksomheden til styrke strategiske og organisatoriske mål, og i delprojektet Koordinering og Udvikling har man taget initiativ til 
Et offshore akademi, der skal hjælpe unge med valg af uddannelser inden for offshoreindustrien.
 
Ved den seneste konference i Energi på havet den 6. november var det dog et nyudviklet multipurpose skab i plastkompositter, som tiltrak sig størst opmærksomhed. Det modulopbyggede skab skal kunne anvendes til almindelig opbevaring, til el-installationer og mange andre formål på offshoreanlæg, hvor den lette konstruktion er en stor fordel. 
 
Multipurpose skabet findes foreløbig i en prototype, og Bente Nedergaard Christensen fra Plast center Danmark håber, det vil være muligt at sætte skabet i produktion inden for nær fremtid.
 
”Mange mennesker har bidraget til udviklingen, og der er lagt et stort arbejde i at færdiggøre den foreløbige prototype. Jeg tror derfor der nok skal komme et rigtig skab ud af dette udviklingsarbejde”, siger Bente Nedergaard Christensen.
 
Multipurpose skabet er blot et af flere konkrete initiativer skabt i kølvandet på en særlig idegenereringsdag, hvor plastindustriens leverandører og offshoreindustriens aktører en hel dag drøftede ideer til, hvordan man med fordel kan anvende plast i offshoreindystrien.