Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Nyheder
Aktiviteter
Tilbud
Projektbeskrivelse
Delprojektleder
Mål
Milepæle
Resultater

Projektbeskrivelse

Delprojektet ”Rekruttering og profilering” vil arbejde med rekruttering af fremtidens medarbejdere i offshorebranchen. Med udgangspunkt i virksomhederne og virksomhedernes behov vil delprojektet fokusere på en række nye initiativer og events, der skal være med til at synliggøre branchen og derved få flere til at vælge en karriere i en af de mange spændende virksomheder, der udgør offshorebranchen.

Virksomhederne får en fremtrædende rolle i delprojektet. Hos virksomhederne i det sydvestjyske er der således en klar erkendelse af, at virksomhedernes vækst fremover vil være styret af evnen til at rekruttere fremtidens medarbejdere.

Udover virksomhederne vil delprojektet involvere folkeskoler, gymnasier og videregående uddannelsesinstitutioner i planlægning og gennemførelse af delprojektet.

Delprojektet har valgt at tage udgangspunkt i de fem sydvestjyske kommuner, idet offshorebranchen har stor betydning i netop dette område af Region Syddanmark. Derudover har Regionen i deres energisatsning endvidere entydigt peget på området som et væsentligt fokusområde med et betydeligt potentiale.

Delprojektet er struktureret efter en overordnet tanke om netværk mellem de mange interessenter, og vil konkret fokusere på følgende elementer:

 • Etablering af virksomheds-taskforce. Denne taskforce skal være med til ”at sælge” branchen og vil specifikt have fokus på en række elementer, som følger:
  - Etablering af uddannelsesteams
  - Udvikling, planlægning og gennemførelse af events
  - Udarbejdelse af katalog, elektronisk og på tryk, der opsamler og profilerer delprojektet
  - Erfaringsopsamling og justering af delprojektet.
 • Etablering af samarbejdsmodel mellem kommuner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, der skal sikre et tæt samarbejde fra folkeskolen via gymnasier over erhvervsskolerne og til universitetsuddannelserne. Herunder fastlæggelse af kommunikationsmodeller målrettet relevante målgrupper.
 • Opgradering af viden hos undervisere i hhv. folkeskoler og gymnasier om uddannelsesmuligheder/tilbud i forbindelse med tekniske uddannelser målrettet offshoreområdet.
 • Virtuel læring. Et udviklingsprojekt, der vil arbejde med udvikling af et computerspil. Spillet skal være med til at sikre, at delprojektet når ud til de unge, og skal samtidig være med til at nedbryde barrierer i forhold til branchen.