Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Nyheder
Aktiviteter
Projektbeskrivelse
Delprojektleder
Mål
Milepæle
Resultater

Projektbeskrivelse

Delprojektet ”Offshore Supply” vil arbejde med at sikre, at SMV’er i og udenfor offshore olie og gas sektoren er gearet til at matche branchens krav på en række områder som kvalitet, sikkerhed, miljø, ledelse m.m. Indgangsbarriererne kan således virke høje, men delprojektet vil søge at analysere kravene og komme med konkretet anbefalinger, overblik og hjælp til at konkurrere i branchen.

I 2008 blev der således udarbejdet en håndbog, ”Offshore – hvordan?”, der bl.a. bygger på en analyse af den danske offshoresektor – virksomhedsudvikling og klyngeperspektiver. Analysen mundede ud i en række anbefalinger til bl.a. Offshore Center Danmark (OCD) om, hvordan OCD som klyngefacilitator kunne være med til at understøtte udviklingen i specielt SMV’er i deres bestræbelser på at blive en del af branchen.

En række af disse anbefalinger danner således udgangspunkt for indeværende delprojekt, der indeholder følgende faser:

En analysefase, hvor kravene i sektoren analyseres. Dette sker i tæt samarbejde med akkrediteringsvirksomheder, ligesom en række virksomheder fra offshorebranchen vil være tilknyttet delprojektet, for at sikre at udgangspunktet for delprojektet er på plads.

En udviklingsfase, hvor der arbejdes med at udvikle konkrete værktøjer og templates. Delprojektets parter vil i denne fase fokusere på at afgrænse indsatsen til at omfatte de områder, hvor branchen forudser størst nytte for SMV’erne i delprojektet.

En afprøvningsfase, hvor værktøjerne og templates m.m. afprøves i en række pilotvirksomheder. Dette betyder, at de værktøjer, der udvikles, rent faktisk prøves af i virksomheder, der allerede er i branchen eller i virksomheder, der er på vej ind i branchen. Denne mulighed for at prøve tingene af vil alt andet lige betyde, at outputtet bliver meget brugervenligt og tilpasset målgruppen.

En formidlings- og forankringsfase, der i første omgang betyder, at en række organisationer, virksomheder og erhvervsfremmeorganisationer bliver orienteret om forløbet. Dernæst vil værktøjerne blive forankret hos OCD, der efter delprojektets ophør vil gøre brug af de udviklede værktøjer og templates i forbindelse med centrets andre tilbud til branchen. De øvrige involverede partnere vil ligeledes kunne benytte sig af materialet.

Delprojektet opnår derved, at flere virksomheder og dermed flere kompetencer kommer ind i offshorebranchen. Derved medvirker delprojektet til at understøtte målsætningen i det overordnede projekt om en vækst i offshorebranchen frem mod 2020 i antal ansatte fra de nuværende ca. 13.000 til 20.000.

For at sikre kvaliteten i delprojektet, vil det blive gennemført i tæt samarbejde med en række virksomheder fra branchen. Disse sidder således i delprojektets styregruppe og vil løbende deltage i udvikling, tilpasning og evaluering af delprojektet i hele løbetiden. Ved delprojektets start udgør styregruppen følgende virksomheder; Semco Maritime, Ocean Team Scandinavia, Cubeair, Esbjerg Offshorebase, Force Technology og Bureau Veritas. Styregruppen suppleres efter behov.