Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Nyheder
Aktiviteter
Projektbeskrivelse
Delprojektleder
Mål
Milepæle
Resultater

Projektbeskrivelse

Delprojektet ”Koordinering og udvikling af offshore energiuddannelser” har som formål at skabe et uddannelsesmiljø i regionen, som er i stand til at dække uddannelsesbehovet på alle niveauer for de industrier/virksomheder, som beskæftiger sig med energifrembringelse ved hjælp af offshore placerede tekniske installationer.

Baggrunden for projektet er, at der igennem mange år har eksisteret en veldefineret olie og gas virksomhedsklynge i regionen, som har været støttet af et tilsvarende uddannelsesfokus i regionens uddannelsesinstitutioner. Med den stærke vækst i krav om bæredygtig energiproduktion, er sektoren under forandring fra et fokus på olie og gas til et bredere fo-kus på offshore energi. Det kræver at regionens uddannelsesinstitutioner afdækker – og tilpasser sig både det nuværende såvel som det fremtidige uddannelsesbehov fra regionens virksomheder om at udbyde uddannelser, der dækker behovet for nye kompetencer på offshore energiområdet.

Med det skiftende fokus fra offshore olie & gas til offshore energi sker der også en stadigt stigende internationalisering af regionens virksomheder, som skal afspejles i regionens uddannelsestilbud til virksomhederne. Projektet skal derfor sikre, at offshore energiuddannelsernes får en international profil. Hovedaktiviteterne i projektet vil være som følger:

  • Opbygning af tænketank/dialogforum for offshore energiuddannelser, der bliver transformeret til et uformelt rådgivende offshore uddannelsesråd. Tænketanken udgøres af et samarbejde mellem projektets partnere (som alle er uddannelsesinstitutioner) og en række relevante virksomheder, og skal danne grundlag for koordineringen mellem og udviklingen af regionens offshore energiuddannelser.
  • Internationalisering af uddannelsesklyngen med relation til energisektoren.
  • Der udarbejdes en model for etablering af tværgående rådgivningsenhed, som på vegne af de medvirkende uddannelsesinstitutioner skal kunne rådgive regionens offshore energivirksomheder om relevante uddannelsestilbud. Herunder skabe en større grad af gennemsigtighed på tværs af uddannelsesinstitutionerne i forhold til at yde rådgivning og et højere niveau i serviceringen af offshore energisektoren, samt sikre fortsat erhvervsudvikling i et dynamisk samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv.

Der forventes en positiv beskæftigelseseffekt af projektet i form af flere beskæftigede nationalt og internationalt.