Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Nyheder
Aktiviteter
Projektbeskrivelse
Delprojektleder
Mål
Milepæle
Resultater

Projektbeskrivelse

Delprojektet ”Offshore Vindsektoren – forskning” vil arbejde med at sikre, at den danske offshore vindmølleindustri også fremadrettet kan fastholde en unik position og derved medvirke til, at offshoreindustrien fortsat udvikles til gavn for væksten og beskæftigelsen i regionen.

Derudover vil delprojektet undersøge og komme med anbefalinger om, hvordan offshoreklyngen og virksomhederne indenfor offshoreklyngen kan få del af denne vækst. Dette gøres via en række konkrete aktiviteter. Disse aktiviteter ridses kort op, som følger:

  • Dokumentation af centrale, udvalgte makroøkonomiske forhold, som har en afgørende indflydelse på branchens udvikling.
  • Beskrivelse af væsentlige træk af offshore klyngestrukturen i Nordsøen. Specielt vil der blive lagt vægt på at forstå de processer, som med afsæt i modne klynger (ex. offshore olie og gas sektoren), medvirker til at skabe nye erhvervsklynger. Ligeledes vil der blive fokuseret på de muligheder og barrierer, der er for viden overførsel fra eksisterende klynger (offshore olie og gas) til spirende klynger (offshore vind).
  • Analyse af centrale logistiske og samarbejdsmæssige processer i den eksisterende offshore vindkraft klynge. Dette vil vi gøre ved at lave værdikædeanalyser, hvor krav, ønsker og muligheder vil blive kortlagt. Analysen vil give mulighed for at pege på konkrete udviklingsmuligheder i branchen.
  • Bidrage til udvikling af eksisterende og nye virksomheder i offshore vindbranchen. Et antal virksomheder vil som demonstrations-projekt blive tilbudt at indgå i en proces, hvor der udvikles en strategiplan for fremtidig udvikling. Et antal virksomheder vil ligeledes blive tilbudt at indgå i et udviklingsforløb, hvor de relevante kompetencer erhverves.

Processen fra det makroøkonomiske niveau, over klyngens problemstillinger og ned til virksomhedsniveau skal ses som et sammenhængende forløb. Der vil løbende i processen blive informeret om fremskridt og resultater, ligesom delprojektet løbende vil bidrage til udviklingen af det overordnede projekt.

For at sikre at delprojektet konkret understøtter udviklingen i branchen, vil det blive gennemført med deltagelse af en række væsentlige aktører. Disse sidder i delprojektets referencegruppe og vil løbende deltage i udvikling, tilpasning og evaluering af delprojektet. Ved delprojektets start udgør referencegruppen følgende virksomheder; Vattenfall A/S, Dong Energy A/S, Siemens Wind Power A/S, A2Sea A/S og Hytor A/S. Reference-gruppen suppleres efter behov.