Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Nyheder
Aktiviteter
Tilbud
Projektbeskrivelse
Delprojektleder
Mål
Milepæle
Resultater

Resultater

 

 

 

Rekruttering og profilering

Formål

Delprojektet fokuserer på at sikre offshore energi branchen adgang til kvalificeret arbejdskraft og arbejder således med rekruttering af fremtidens medarbejdere i offshore energi branchen.

Der er følgende elementer i delprojektet:

  • Etablering af en virksomheds-taskforce, som skal profilere branchen overfor de forskellige målgrupper
  • Etablering af en samarbejdsmodel mellem kommuner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder samt fastlæggelse af kommunikationsmodeller målrette de forskellige relevante målgrupper
  • Opgradering af viden hos underviserne i grundskolen, på erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser omkring offshore energi branchen
  • Virtuel læring – udvikling af spil, som skal indgå i undervisningen

 

Resultaterne kan løbende følges og læses her.