Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Nyheder
Aktiviteter
Projektbeskrivelse
Delprojektleder
Mål
Milepæle
Resultater

Resultater

Delprojekt Offshore Supply er inddelt i to dele, en analysedel og en metodeafprøvningsdel. Analysedelen omfatter afklaring af hvilke spilleregler der gælder indenfor Offshorebranchen på dansk sokkel. Hvordan kan underleverandører kvalificere sig, hvilke love, normer og standarder gælder og hvilke juridiske og forsikringsmæssige forhold underleverandører bør være opmærksomme på.

Resultatet af analysedelen blev afsluttet som planlagt i marts 2011 med Bureau Veritas som tovholder og anvendes som baggrund for metode og værktøjsudviklingen. Derefter var opgaven at konverterer analysen til værktøjer. Disse har til formål at gøre det lettere for underleverandører at udvikle dette markedssegment eller, at gøre en eventuel strategisk indtrædelse lettere for nye leverandører på området.
 
En udviklingsgruppe blev etableret som omfatter erfarne underleverandører, Force Certification og Bureau Veritas.
 
Resultatet blev kompetencehjulet der, som overbliksmodel, i et blik viser hvilke væsentlige områder leverandørerne bør kunne beherske professionelt for at kunne kvalificerer sig som underleverandør. Kompetencehjulet er opdelt i 5 hovedområder og omfatter i alt 27 discipliner. Det blev derefter mulig at udvikle et kompendium som omfatter viden om og muligheder på Offshore Olie og Gas, på dansk sokkel. Desuden en metode for hvordan underleverandører kan kvalificerer sig som underleverandør til Offshore og en lang række støtteværktøjer og tjeklister.
 
Resultatet blev også udviklingen af en værktøjsportalen www.offshore-supply.dk der officielt blev åbnet, som planlagt den 1. maj 2011, hvor kompendiet er tilgængeligt med flere interaktive funktioner. Interesserede har også mulighed for at gennemføre en selvevaluering.
 
På Årskonferencen i Vejen den 3. maj 2011 fik delprojekt Offshore Supply lejlighed til at præsenterer resultaterne. Årsskonferencen blev afviklet i samarbejde med hovedprojektet Energi på havet oh de øvrige delprojekter. Fremdriften i forhold til delprojektets milepæle køre som planlagt.
 
I løbet af maj/juni 2011 påbegyndes udviklingsforløbene i ca. 10 udvalgte underleverandører hvor metoden og værktøjerne skal stå deres prøve før disse internationaliseres. Force er tovholder i denne afprøvning og implementeringsfase der forventes afsluttet i 2011. 
 
Se kompetenchjulet herunder.