Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Nyheder
Aktiviteter
Projektbeskrivelse
Delprojektleder
Mål
Milepæle
Resultater

Resultater

Teknisk Manager Offshore

Koordinatoren for Cand.Scient.Tech. - uddannelse i Produktion med speciale i produktionsprocesser, ved Aalborg Universitet i Aalborg, har sagt god for, at Teknisk Managere Offshore, med professionsbachelorgrad fra Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg, kan optages.

Hvad er Cand.scient. techn. ?

Cand.scient.techn.-titlen (Candidatus/Candidata scientiarum technologiae) tildeles kandidater på tekniske og naturvidenskabelige uddannelsesforløb. Titlen er indført med den nuværende uddannelsesbekendtgørelse og henvender sig typisk til dimittender, der har en anden bachelorbaggrund end en ingeniøruddannelse. Hvor den traditionelle civilingeniøruddannelse er en kandidatuddannelse oven på en ingeniørbachelor inden for fx. Maskin og produktion, er Cand.scient.techn.-uddannelsen en kandidatuddannelse på samme akademiske niveau, men baseret på en mere varieret faglig profil hos den studerende (se specifikke optagelseskrav under hver enkelt specialisering). 

Kandidatuddannelsen bygger oven på den viden, du allerede har, og du opnår på den måde en dybere og mere specialiseret viden inden for fagområdet. http://www.studieguide.aau.dk/uddannelser/kandidat/33489/

 

Offshore uddannelsesmatrice

Matricen beskriver de uddannelser, der er tilegnet offshore energi sektoren. De to første søjler (blå) til venstre viser de målrettede uddannelser under de generelle tekniske og merkantile begreber. Efterfølgende tre søjler er målrettet  samtlige fokusområder, projektet har i offshore energi sektorern. De sidste to, dækker HSEQ (Health, Safety, Environment og Quality), hvor der i denne branche er stillet meget høje krav, lovmæssigt samt virksomhedernes yderligere krav.

 

Global Wind Organisation (GWO)

Global Wind Organisation (GWO) er et nyt initiativ, som former et samarbejde mellem vindmølleejere og producenter.

Målet med det nye initiativ er gennem samarbejde på tværs i branchen at udarbejde fælles standarder og harmonisering inden for sikkerhedsuddannelse for at sikre optimal sikkerhed og samtidig undgå omkostninger til unødig efteruddannelse.

Et styringskommitte har været etableret af GWO´s medlemmer. Styringskommitteen har efterfølgende nedsat en Træningskommitte, der har til formål at fastsætte og udvikle standarder inden for vindmøllebranchen dvs. de aktiviteter der foregår fra ”kaj til mølle”. Medlemmerne bliver efterfølgende forpligtet til at følge og acceptere disse standarder.

Træningskomiteen skal undersøge og vurdere behovet for træning og procedurer. Herunder er der også lagt vægt på sikkerhedsadfærd hvor medarbejdere skal trænes til at vurdere den risiko, der kan opstå ved de operationer, de er ved at foretage. Falck Nutec som har GWO´s sekretærfunktion vil administrere og analysere al ulykkestatistik, som medlemmerne har forpligtet sig at tilbagerapportere. Branchen adskiller sig f.eks. ved højere frekvens af amputationer, og derfor skal behandling af patienter, der har været udsat for sådanne skader, været implementeret i førstehjælpskurser.

Kravspecifikationer skal også udbredes hvor attester og kurser er godkendt, inden for vindenergi området. F.eks. accepterer man ikke en helbredsattest fra England i Tyskland. 

Forebyggelse af ulykker i offshore industrien

Et foreløbigt resultat af et forskningsprojekt ved ”Organisation for sundhed og sikkerhed” ved Syddansk Universitet i Esbjerg, der udarbejdes af Hanna Rasmussen Cand.scient.soc.og PhD studerende viser, at underleverandører ofte er mere udsatte for ulykker end de medarbejdere, der er ansat direkte ved operatørerne. Design af konstruktioner kan være en årsag til større risiko, idet der ofte er vanskelig adgang til reparationer pga. højde, snæver adgang, osv.

Ifølge statistikken, så er Nordmænd i højere grad opmærksom på risikosituationer end deres kolleger i Danmark. Hvad kan årsagen hertil være?

En måde at forbedre den individuelles risikoopfattelse, kunne være at begynde allerede i folkeskolen eller ved erhvervsskolerne, hvor sikkerhedsadfærd kunne blive implementeret i de andre uddannelser.

 Værdikædeanalyse - Offshore olie & gas

Ifølge analysen, er der mangel på ingeniører indenfor olie og gas, især med speciale i Kemi og Maskinteknik.  Dette ”gap” er vedvarende, hvad angår danske ingeniører, da en stor del af de nuværende forlader arbejdsmarkedet i dette årti. Det anbefales at opfordre flere unge til at læse til ingeniører indenfor området, hvor indblik i en spændende industri allerede kan fås i folkeskolen.

Virksomhederne vil også have brug for et betydeligt antal udenlandske ingeniører. Tilgang til maskinmesteruddannelserne er vokset meget stærkt de sidste år, hvilket sender et positivt signal ud til virksomhederne, da der ”fremstilles” en meget kompetent arbejdskraft til olie & gas beskæftigelsen. Der arbejdes også med merit aftaler, hvor disse vil få mulighed for efterfølgende at læse direkte til ingeniør på kandidatniveau, efter afsluttet professionsbachelorgrad.

Analysen viser et godt match mellem udbud og efterspørgsel af medarbejdere med teknisk erhvervsuddannelse, og derfor ser der ikke ud til at være behov for yderlige indsats indtil videre. Dette område skal dog observeres, da der med meget kort varsel kan være behov for erhvervstekniske kompetencer, når nye og flere projekter sættes i gang.