Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Nyheder
Aktiviteter
Projektbeskrivelse
Delprojektleder
Mål
Milepæle
Resultater

Resultater

Idékatalog

Da delprojektet Substitution af Materialer Offshore formelt nu er afsluttet, offentliggøres det udarbejdede idékatalog hermed. Se kataloget her

Idékatalog

Der er på baggrund af Idégenereringsdagen d. 11. november 2010 blevet udarbejdet i Idékatalog, hvor alle de forslag der blev diskuteret er samlet sammen og kategoriseret. Idékataloget er forbeholdt de deltagere, der var på Idégenereringsdagen, som inspiration til mulige områder for virksomhederne at arbejde videre med.

Analyse til valg af fokusområder 

Analysearbejdet til udvælgelse af fokusområder er i fuld gang. Analysen omfatter afdækning af nuværende materialer, problemerne med materialerne, vedligeholdelsesfrekvenser, termisk miljø, korrosivt miljø, arbejdsmiljø samt hindringer og muligheder ved brugen af plastmaterialer offshore.

Forslag til fokusområde

En af projektpartnerne Wave Star A/S, som arbejder med bølgeenergi, er kommet med et forslag til et muligt fokusområde for projektet. Forslaget omhandler en arm til bølgeanlægget i højstyrkebeton med en opskummet polymer kerne, samt polymer armering, se Wave Star A/S' beskrivelse her. Forslaget er desuden blevet præsenteret på Årskonferencen i Vejen d. 3. maj 2011, se præsentation fra konferencen her.

Materialevalgsprocedure

I projektet er der blevet udarbejdet en materialevalgsprocedure som vil blive fulgt, når der udvælges de materialer, der skal bruges til fremstilling af emnerne fra fokusområderne. Materialevalgsproceduren kan ses her.

Fokusområder

Der er valgt fokusområder i oktober 2011.

Seminar

Der er afholdt et 2-dages seminar i arbejdsgruppen vedrørende fokusområdet arm i højstyrkebeton med plast kerne.